.

Huy động được gần 6.000 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới

Thứ Tư, 15/04/2015, 09:58 [GMT+7]

(QBĐT) - Tin từ Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh cho biết, từ năm 2011 đến 2014, toàn tỉnh đã huy động được 5.919.879,2 triệu đồng để tập trung cho xây dựng NTM.

Một công trình nông thôn mới ở huyện Minh Hoá được khởi công xây dựng.
Một công trình nông thôn mới ở huyện Minh Hoá được khởi công xây dựng.

Cụ thể trong 4 năm, ngân sách nhà nước các cấp đã bố trí (bao gồm vốn trực tiếp cho chương trình và vốn lồng ghép các chương trình, dự án) cho chương trình là 2.038.679,8 triệu đồng, chiếm 34,44%; vốn tín dụng 3.222.678,8 triệu đồng, chiếm 54,44% (số liệu này do Ngân hàng Nhà nước tỉnh cung cấp); vốn từ các doanh nghiệp hỗ trợ 52.032,9 triệu đồng, chiếm 0,88 %; vốn huy động từ các nguồn khác 97.783,7 triệu đồng, chiếm 1,65%...

Chính nhờ năng động trong việc huy động nhiều nguồn lực khác nhau để tập trung cho xây dựng NTM, toàn tỉnh hiện đã có 12 xã về đích NTM. Tại thời điểm này, có 16 địa phương được Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh lựa chọn  để tập trung chỉ đạo đạt xã NTM trong năm 2015. 

Văn Minh