.

Huyện Minh Hóa: Trong 5 năm trồng được 3.959ha rừng kinh tế

Thứ Ba, 03/03/2015, 07:47 [GMT+7]

(QBĐT) - Minh Hóa là huyện miền núi, có diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn, trên 120.491ha. Thời gian qua, đề án trồng rừng kinh tế luôn được các ngành, các cấp và nhân dân trên địa bàn huyện hưởng ứng tích cực, mang lại hiệu quả cao. Công tác trồng, khoanh nuôi, bảo vệ rừng đã được triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần giữ độ che phủ rừng.

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng cũng được quan tâm đúng mức, Minh Hóa thực hiện có hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình dự án đầu tư phát triển rừng. Trong năm 5 qua, toàn huyện đã trồng được 3.959 ha rừng kinh tế; khoanh nuôi, bảo vệ rừng 105.376 ha, tăng tỷ lệ che phủ rừng lên 78% (chỉ tiêu giao 75%). Giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 50.606 triệu đồng.

Đặc biệt, trong năm 2014 vừa qua, Hạt Kiểm lâm huyện xây dựng phương án giao khoán thiết kế kỹ thuật, hợp đồng giao cho 4.328 hộ nhận khoán bảo vệ 25.148ha rừng phòng hộ, hỗ trợ 50 hộ trồng 50ha rừng sản xuất, đạt 100% kế hoạch trên giao.

Quỳnh Thư
(Đài TT-TH Minh Hóa)