.

Quảng Trạch: Đồng bào có đạo chung tay xây dựng nông thôn mới

Thứ Tư, 04/03/2015, 11:24 [GMT+7]

(QBĐT) - Trên địa bàn huyện Quảng Trạch, đồng bào theo đạo Thiên Chúa có 19.570 người, tương đương gần 16,8% dân số toàn huyện, sinh hoạt trong 7 giáo xứ, 23 giáo họ, có 7 nhà thờ, 1 cơ sở dòng tu Hướng Phương và 1 trung tâm nuôi dưỡng người khuyết tật. Bên cạnh đó, huyện còn có 263 tín đồ Phật giáo và 241 người mộ đạo đang sinh hoạt theo hình thức tại gia.

Trong những năm trở lại đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp, các hoạt động tôn giáo đã có nhiều diễn biến theo hướng tích cực, ngày càng ổn định hơn, đại bộ phận đồng bào theo đạo thực hành đúng quy định của pháp luật, thực hiện nếp sống “tốt đời, đẹp đạo”, “sống phúc âm trong lòng dân tộc”.

Nhà nước đã tạo điều kiện cho các tổ chức sinh hoạt tôn giáo theo hiến chương, điều lệ quy định. Các lễ hội lớn như lễ chầu lượt, lễ giáng sinh, lễ phục sinh được quan tâm tạo điều kiện tổ chức. Nhờ đó, nhận thức của giáo dân về chính sách tôn giáo tín ngưỡng được nâng lên, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, từng bước đẩy lùi tiêu cực và các tệ nạn xã hội. Số phật tử đang sinh hoạt tại gia đình phần lớn chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện chủ trương chung, trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể huyện Quảng Trạch tích cực phối hợp, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các vùng đồng bào có đạo.

Bà con giáo dân xã Quảng Liên (Quảng Trạch) phát triển mô hình ươm cây giống lâm nghiệp cải thiện đời sống. Ảnh: A.T
Bà con giáo dân xã Quảng Liên (Quảng Trạch) phát triển mô hình ươm cây giống lâm nghiệp cải thiện đời sống. Ảnh: A.T

Đó là các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào theo đạo Thiên Chúa; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, sống tốt đời, đẹp đạo” với 10 nội dung (7 tốt đời, 3 đẹp đạo); Đề án 02-212 của Ủy ban MTTQ Việt Nam về điểm sáng thực thi pháp luật; phong trào hưởng ứng tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của giáo dân trên địa bàn và đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng ở địa phương, mối đoàn kết lương giáo trong nhân dân được giữ vững.

Ở các vùng có đạo, các cấp uỷ Đảng, chính quyền đã thường xuyên chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp, các giải pháp quản lý địa bàn, phát động phong trào quần chúng phát hiện, tố giác tội phạm và tham gia quản lý trật tự an ninh tại địa bàn. Trong 10 năm qua, quần chúng giáo dân đã cung cấp cho các cơ quan chức năng hàng ngàn tin tức có giá trị để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng, góp phần giữ vững trật tự an ninh trên địa bàn vùng giáo.

Từ năm 2003 đến nay, trên địa bàn Quảng Trạch đã có 4 họ giáo được UBND tỉnh cho phép thành lập, lập thêm 1 giáo xứ mới, 4 nhà thờ được xây dựng, 7 nhà thờ được trùng tu. Lãnh đạo các ban, ngành các cấp thường xuyên tăng cường tiếp xúc với các chức sắc, chức việc và giáo dân để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tháo gỡ khó khăn, tạo quan hệ mật thiết để vận động những người theo đạo thực hiện tốt nếp sống văn hóa ở khu dân cư.

Cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng. Các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở tăng cường, chú trọng công tác dân vận trong vùng giáo, xây dựng lực lượng chính trị ở cơ sở, làm nòng cốt cho việc tuyên truyền. Đến năm 2013, toàn huyện có 243 đảng viên vùng giáo, có 29 đồng chí tham gia cấp ủy ở các xã, 40 đại biểu HĐND xã, 1 đại biểu HĐND huyện. Phong trào thi đua yêu nước ở các vùng đồng bào theo đạo nổi lên nhiều nhân tố điển hình, năm 2011-2012 có 63 giáo dân được bình chọn đại biểu tiêu biểu tham dự hội nghị điển hình tiên tiến cấp huyện và cấp tỉnh.

Trong thời gian tới, toàn hệ thống chính trị, các cấp uỷ đảng, đoàn thể, Mặt trận tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ để xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội trong các vùng giáo một cách cụ thể; nâng cao đời sống kinh tế của người dân, củng cố phong trào yêu nước; tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể làm tốt công tác vận động quần chúng; có chính sách ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác tôn giáo. Tăng cường công tác quản lý, có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả những hành vi trái với chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, tăng cường công tác dân vận, gặp gỡ đối thoại trực tiếp với các giáo dân để tháo gỡ những vướng mắc, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với giáo dân. Mặt trận và các đoàn thể tích cực phối hợp chặt chẽ đổi mới nội dung hoạt động, phát triển đoàn viên là người có đạo.

Tin tưởng rằng, với sự đoàn kết một lòng, khối đại đoàn kết dân tộc được giữ vững, đồng bào theo đạo ở Quảng Trạch sẽ có những đóng góp to lớn hơn trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, cùng chung tay xây dựng nông thôn mới vì quê hương giàu mạnh, ổn định và phồn vinh.

Thanh Định
(Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quảng Trạch)