.

Doanh thu du lịch tăng 11%

Thứ Tư, 11/12/2013, 08:07 [GMT+7]

(QBĐT) - Năm nay, mặc dầu ảnh hưởng của suy giảm kinh tế chung của cả nước và quốc tế nhưng hoạt động du lịch ở tỉnh ta vẫn tiếp tục phát triển. Ước tính lượt khách du lịch đến tỉnh ta năm 2013 đạt 1.139.335 lượt, tăng 9,1%, trong đó lượt khách lưu trú đạt 975.925 lượt, tăng 9,6%; doanh thu du lịch đạt 1.311 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2012.

Sở dĩ du lịch đạt doanh thu cao là nhờ mạng lưới cơ sở lưu trú phát triển khá, chất lượng phục vụ được nâng lên; hoạt động liên kết du lịch với các tỉnh bắc miền Trung được tăng cường.

Tỉnh ta đã đưa vào khai thác các tuyến, điểm du lịch mới như: tuyến du lịch thung lũng Sinh Tồn - hang Thủy Cung, khám phá du lịch thiên nhiên Rào Thương - Hang Én, sông Chày - Hang Tối, động Tú Làn; đặc biệt đã đưa vào thí điểm tuyến du lịch khám phá động Sơn Đoòng, mở ra một hướng đi mới của du lịch Quảng Bình.

H.Q