.

Tỷ lệ kiên cố hóa phòng học đạt trên 73%

Thứ Sáu, 26/08/2016, 16:05 [GMT+7]

(QBĐT) -  Thời gian qua, công tác xây dựng cơ sở vật chất (CSVC), kiên cố hóa trường lớp học, xây dựng phòng học bộ môn, mua sắm trang thiết bị dạy học tiếp tục được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các cơ sở giáo dục quan tâm. Đồng thời, các đơn vị trường học cũng đã làm tốt công tác vận động, khuyến khích, huy động được nguồn lực hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp góp sức cùng các nhà trường tăng trưởng CSVC, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy - học và phát triển giáo dục ở địa phương.

Năm học mới 2016-2017, Trường THCS và THPT Hoá Tiến (Minh Hóa) được Nhà nước đầu tư 12 tỷ đồng xây dựng mô hình nhà bán trú cho học sinh con em đồng bào dân tộc.
    Năm học mới 2016-2017, Trường THCS và THPT Hoá Tiến (Minh Hóa) được Nhà nước đầu tư 12 tỷ đồng xây dựng        mô hình nhà bán trú cho học sinh con em đồng bào dân tộc.

Nhờ vậy, trang thiết bị phục vụ dạy và học, thư viện các trường học đã được cải thiện theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa; số phòng học, phòng bộ môn, thư viện, thiết bị… kiên cố đạt tỷ lệ cao. Trong đó, tỷ lệ kiên cố hóa phòng học đạt 73,1% (mầm non: 52,1%, tăng 4,57%; tiểu học: 72,83%, tăng 3,27%; THCS: 85,48%, tăng 2,28%; THPT: 93,93%); 100% các trường phổ thông có thư viện.

Bên cạnh đó, toàn ngành cũng đã tập trung đầu tư trang thiết bị dạy học, đồ chơi ngoài trời cho các lớp mầm non 5 tuổi, phòng học ngoại ngữ, phòng học bộ môn theo hướng chuẩn hóa và hiện đại hóa. Riêng kinh phí đầu tư trang cấp thiết bị, đồ dùng, đồ chơi trong lớp, ngoài trời cho các lớp mẫu giáo 5 tuổi có tổng giá trị trên 2,5 tỷ đồng trong năm học vừa qua.

Nội Hà