.

Thông tin, cập nhật chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước

Thứ Ba, 07/11/2017, 08:11 [GMT+7]

(QBĐT) - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Minh Hóa vừa  tổ chức hội nghị thông tin, cập nhật một số chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước cho trên 100 cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã nghỉ hưu trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe truyền đạt 2 chuyên đề: Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng huyện Minh Hóa 9 tháng năm 2017, tình hình thế giới hiện nay và tác động tới Việt Nam.

Hội nghị nhằm giúp các cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã nghỉ hưu trên địa bàn huyện cập nhật, bổ sung thông tin thời sự, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tạo ra sự đồng thuận về nhận thức và hành động, từ đó tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Quỳnh Thư
(Đài TT-TH Minh Hóa)