.

Cựu chiến binh xã Cam Thủy: Chung sức xây dựng nông thôn mới

Thứ Bảy, 04/11/2017, 12:36 [GMT+7]

(QBĐT) - Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Cam Thủy (huyện Lệ Thủy) đã luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, trở thành lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào nông thôn mới (NTM) tại địa phương. Đặc biệt, với uy tín và niềm tin trong nhân dân, lực lượng CCB xã Cam Thủy đã có những đóng góp quan trọng để hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM, sớm đưa Cam Thủy về đích NTM trong năm 2017.

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nội dung công tác lớn của Hội, thời gian qua, Hội CCB xã Cam Thủy đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên về mục đích, ý nghĩa của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Từ đó, Hội đề ra chương trình hành động cụ thể, phù hợp, sát đúng với tình hình thực tế địa phương.

Để chương trình đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực, Hội CCB xã Cam Thủy đã phát động phong trào thi đua “CCB Cam Thủy chung sức xây dựng NTM” với mục tiêu mỗi cơ sở hội có ít nhất một công trình, phần việc CCB đảm nhận trong kế hoạch thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM của xã. Mỗi CCB đóng vai trò là một tuyên truyền viên, một tấm gương tích cực ngay tại địa phương và phong trào đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ, hưởng ứng tham gia tích cực của đông đảo hội viên Hội CCB.

Đội ngũ CCB trẻ chiếm tỷ lệ cao (trên 60%), nhiều hội viên CCB đóng vai trò chủ chốt trong hệ thống chính trị cấp xã (7 đồng chí là Đảng ủy viên;  20 đồng chí tham gia vào cấp ủy; 8 đồng chí là đại biểu HĐND xã), các chi hội trưởng, chi hội phó đều tham gia vào Ban phát triển NTM tại địa phương. Đó là điều kiện thuận lợi để Hội phát huy tốt hơn nhiệm vụ chức năng của mình trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM và huy động sự đóng góp về ngày công lao động.

Với phương châm “CCB nêu gương sáng, hiến kế hiến công xây dựng NTM”, nhiều CCB trong xã đã tình nguyện hiến đất để làm đường và nhà văn hóa thôn. Điển hình về tinh thần đó có CCB Lê Văn Minh (hiện là Chủ tịch Hội CCB xã Cam Thủy) hiến 80m2 đất làm đường liên thôn, CCB Trần Hải Nguyện (thôn Mỹ Duyệt), CCB Lê Văn Quảng (thôn Tân Tiến) đã gương mẫu đi đầu trong phong trào hiến đất, tháo dỡ hàng rào, đốn chặt cây, giải phóng mặt bằng làm đường giao thông nông thôn. Phong trào đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân trên địa bàn xã.

Tính đến nay, toàn xã có 108 hộ gia đình CCB tham gia hiến đất với trên 6.300m2 đất thổ cư, 80m2 hàng rào trị giá trên 20 triệu đồng, chặt trên 6.000 cây các loại, đóng góp hơn 1.500 ngày công làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, làm nhà văn hóa.

Thực hiện chương trình xây dựng NTM, Hội CCB xã đã tích cực vận động hội viên hưởng ứng phong trào CCB phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Nhờ vậy, trong thời gian qua, tỷ lệ hội viên CCB nghèo giảm rõ rệt qua hàng năm (tỷ lệ hộ CCB nghèo năm 2015 là 4,9%, đến năm 2017 giảm xuống còn 2,3%), không còn hội viên ở nhà tạm, nhà dột nát.

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình trang trai, gia trại tiêu biểu do hội viên CCB làm chủ với mức thu nhập trung bình từ 100 – 150 triệu đồng/năm. Nổi bật có mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp của CCB Phạm Công Hợi (thôn Tân Phong), Ngô Thanh Hương (thôn Đặng Lộc 1). Đây cũng là hai điển hình duy nhất của CCB xã được tham gia vào “CLB doanh nhân CCB tỉnh Quảng Bình”.

Hàng năm, Hội CCB xã đã phối hợp với các ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh, huyện mở các lớp tập huấn chuyển giao KHKT giúp hội viên có kiến thức, kinh nghiệm trong chăn nuôi, trồng trọt. Qua đó, Hội vận động được nhiều hội viên tích cực đầu tư tiền của, công sức, khai thác tiềm năng đất đai phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng NTM.

Bên cạnh đó, Hội CCB toàn xã còn đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn liền với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Mỗi hội viên CCB tích cực động viên người thân, gia đình gương mẫu thực hiện tốt các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, các hương ước, quy ước của địa phương, xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, giáo dục con em trong gia đình nói không với tệ nạn xã hội,...

Nhờ đó, phong trào xây dựng NTM của CCB Cam Thủy đã thực sự phát huy hiệu quả, những gương người tốt việc tốt, điển hình tiêu biểu đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân.

Trần Mận
(UBND xã Cam Thủy, Lệ Thủy)