.
Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2015):

Phụ nữ Quảng Bình chung sức xây dựng nông thôn mới

Thứ Hai, 19/10/2015, 08:14 [GMT+7]

(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2015), phóng viên Báo Quảng Bình đã có cuộc trao đổi với đồng chí Phạm Thị Hân, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh về vai trò của Hội Phụ nữ trong phong trào thi đua “Phụ nữ Quảng Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”.

- PV: Xin đồng chí đánh giá về vai trò của phụ nữ trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “Phụ nữ Quảng Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”?

- Đồng chí Phạm Thị Hân: Với lực lượng hùng hậu, chiếm gần 50% dân số, hơn 48% lực lượng lao động xã hội trong toàn tỉnh và có mặt trong mọi ngành nghề, trên mọi lĩnh vực, phụ nữ Quảng Bình đã không ngừng đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua trong lao động sản xuất, công tác.., nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ, đóng góp xứng đáng vào những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà.

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), các cấp Hội phụ nữ nhận thức rõ: Lực lượng phụ nữ nông thôn chiếm tỷ lệ lớn, sự vào cuộc của chị em phụ nữ sẽ có tác động lớn đối với phong trào. Phụ nữ không chỉ là người tham gia tích cực mà còn vận động người thân trong gia đình đóng góp vật chất, tinh thần xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; tham gia chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đổi mới phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn và xây dựng đời sống văn hóa mới trong từng cộng đồng, địa phương.

Vì vậy, có thể nói, trong quá trình xây dựng NTM, phụ nữ là một trong những chủ thể quan trọng, là nhân tố tích cực đóng góp vào thành công của chương trình.

Rất nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào “Phụ nữ Quảng Bình chung sức xây dựng NTM” được biểu dương khen thưởng.
Rất nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào “Phụ nữ Quảng Bình chung sức xây dựng NTM” được biểu dương khen thưởng.

- PV: Thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Quảng Bình chung sức xây dựng NTM”, các cấp Hội Phụ nữ trong toàn tỉnh đã có những hoạt động cụ thể, thiết thực như thế nào, thưa đồng chí?

- Đồng chí Phạm Thị Hân: Xác định xây dựng NTM phải bắt đầu từ nhận thức mới, tư duy mới, vì vậy trong thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, Hội Phụ nữ các cấp đã tập trung khai thác các nguồn lực hỗ trợ, hướng dẫn phụ nữ phấn đấu vươn lên làm chủ bản thân trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững và tham gia tích cực các hoạt động xã hội phù hợp với khả năng, sự đóng góp của mình.

Thực hiện các tiêu chí “3 sạch” gắn với vệ sinh môi trường, các cấp Hội Phụ nữ đã tích cực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn trong tỉnh xây dựng 8.345 nhà vệ sinh; duy trì và nhân rộng 1.093 mô hình đoạn đường phụ nữ tự quản, vận động người thân, gia đình hiến đất, hiến cây và ngày công xây dựng đường giao thông, góp phần làm thay đổi bộ mặt NTM.

Để hỗ trợ phụ nữ thực hiện tiêu chí “không đói nghèo”, các cấp hội đã đẩy mạnh các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo”, “Phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi”... hướng dẫn, hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các chương trình chuyển giao khoa học kỹ thuật, các nguồn vốn tín dụng. Đồng thời, xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi và tổ chức các lớp đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho phụ nữ.

Nhiều điển hình phụ nữ vượt khó vươn lên thoát nghèo, điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi với quy mô, hiệu quả lớn tiếp tục xuất hiện, đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, giảm nghèo của địa phương. Cụ thể, từ 2011 đến nay, các cấp hội đã hỗ trợ, giúp đỡ gần 11.200 phụ nữ thoát nghèo; xây dựng gần 1.200 mô hình phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi. Nguồn vốn do hội tín chấp quản lý đến nay là trên 956 tỷ đồng, cho hơn 89.000 lượt phụ nữ vay để phát triển kinh tế gia đình.

Các tiêu chí về xây dựng gia đình “không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, “không có bạo lực gia đình” đã được triển khai với nhiều hình thức sáng tạo như xây dựng các mô hình, câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ với pháp luật”, “Phòng, chống bạo lực gia đình”... góp phần nâng cao vai trò của phụ nữ trong giáo dục con cái, trong giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Những nỗ lực của các cấp hội và hội viên phụ nữ trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, đánh giá cao, coi đây là sự đóng góp thiết thực, phù hợp của tổ chức hội vào Chương trình xây dựng NTM.

- PV: Để phát huy vai trò của hội viên phụ nữ trong phong trào chung sức xây dựng NTM, Hội LHPN các cấp cần có những kế hoạch gì trong thời gian tới?

- Đồng chí Phạm Thị Hân: Để tiếp tục phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng NTM, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh tiếp tục phát động phong trào thi đua trong các tầng lớp phụ nữ theo tinh thần đổi mới, phát huy truyền thống và vai trò chủ thể của phụ nữ trong xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội của địa phương và nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Tập trung hướng vào các hoạt động hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, phụ nữ; nâng cao hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tổ chức tốt cuộc sống gia đình; tạo điều kiện để phụ nữ phát huy nội lực, tinh thần tự chủ trong lao động, sản xuất, xây dựng gia đình và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng, xã hội...

- PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Lan Chi (thực hiện)