.
Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020:

Đảng bộ Quảng Bình từ Đại hội I đến Đại hội XVI

Thứ Hai, 19/10/2015, 14:12 [GMT+7]

(QBĐT) - Kể từ ngày 2-7-1945, thành lập "Ban vận động thống nhất Đảng bộ toàn tỉnh" đến nay, Đảng bộ Quảng Bình đã qua 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, kinh qua 16 kỳ đại hội đại biểu. Mỗi kỳ đại hội là một mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng của tỉnh nhà.

>> Xã luận: Đoàn kết, phấn đấu đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững

>> Những ý kiến tâm huyết

>> Dấu ấn nhiệm kỳ Đại hội XV

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010-2015.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010-2015.

- ĐẠI HỘI LẦN THỨ I

Họp từ ngày 6-1-1948 tại thôn Đại Hòa (chiến khu Tuyên Hóa), có 56 đại biểu về dự, thay mặt cho 983 đảng viên toàn tỉnh.

Đại hội quyết nghị đưa đảng viên về đồng bằng bám dân, kiên trì xây dựng cơ sở trong vùng tạm bị địch chiếm, xây dựng làng chiến đấu.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 16 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Văn Thanh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

- ĐẠI HỘI LẦN THỨ II

Họp từ ngày 16 đến ngày 19-5-1949 tại thôn Kim Bảng (chiến khu Tuyên Hóa nay là huyện Minh Hóa), có 90 đại biểu về dự, thay mặt cho 4.698 đảng viên toàn tỉnh.

Đại hội quyết định đẩy mạnh chiến tranh du kích khắp toàn tỉnh, trọng tâm ở 2 huyện phía nam là Lệ Thủy và Quảng Ninh, với khẩu hiệu "Miền Nam mạnh là Quảng Bình mạnh".

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 20 ủy viên. Đồng chí Võ Thúc Đồng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

- ĐẠI HỘI LẦN THỨ III

Họp từ ngày 11 đến 13-8-1951 tại Bến Tiêm (chiến khu huyện Quảng Ninh), có 150 đại biểu về dự, thay mặt cho 10.000 đảng viên trong tỉnh. Đại hội đề ra nhiệm vụ tiếp tục phát triển chiến tranh du kích, củng cố bộ đội địa phương.

Đại hội bầu Ban Chấp hành mới gồm 23 ủy viên. Đồng chí Trương Văn Địch được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

- ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV

Vòng 1: Họp từ ngày 20 đến 26-6-1960 tại thị xã Đồng Hới, có 175 đại biểu về dự, thay mặt cho 11.460 đảng viên toàn tỉnh.

Vòng 2: Họp từ ngày 6 đến 13-3-1961, quyết nghị nhiệm vụ 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965) thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược: xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng dân tộc ở miền Nam.

Đại hội bầu Ban Chấp hành mới gồm 26 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Tư Thoan được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

- ĐẠI HỘI LẦN THỨ V

Họp từ ngày 6 đến 13-8-1963 tại thị xã Đồng Hới, có 215 đại biểu về dự, thay mặt cho 12.800 đảng viên toàn tỉnh. Đại hội đề ra nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, trọng tâm là sản xuất nông nghiệp.

Đại hội bầu Ban Chấp hành mới gồm 19 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Tư Thoan được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

- ĐẠI HỘI LẦN THỨ VI

Họp từ ngày 17 đến 23-6-1974 tại thị xã Đồng Hới, có 300 đại biểu về dự, thay mặt cho hơn 30.000 đảng viên toàn tỉnh. Đại hội đề ra nhiệm vụ hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội bầu Ban Chấp hành mới gồm 26 ủy viên. Đồng chí Cổ Kim Thành được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

+ Trong 13 năm nhập tỉnh Bình Trị Thiên, từ 1976 đến 1989 đã tiến hành 4 kỳ đại hội đại biểu vào các năm 1977, 1981, 1983 và 1986 tại thành phố Huế. Đảng bộ Quảng Bình lấy những năm đó làm mốc cho các đại hội VII, VIII, IX và X của tỉnh ta.

+ Ngày 1-7-1989, Trung ương cho chia tỉnh Bình Trị Thiên về lại địa giới hành chính của 3 tỉnh cũ.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quảng Bình do Trung ương chỉ định có 20 ủy viên. Đồng chí Thái Bá Nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy.

- ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI

Vòng 1: Họp từ ngày 26 đến 28-4-1991 tại thị xã Đồng Hới, có 300 đại biểu về dự, thay mặt cho 37.996 đảng viên toàn tỉnh.

Vòng 2: Họp từ ngày 20 đến 23-8-1991, triển khai Nghị quyết Đại hội VII của Đảng.

Đại hội bầu Ban Chấp hành mới gồm 35 ủy viên. Đồng chí Trần Đình Luyến được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

- ĐẠI HỘI LẦN THỨ XII

Họp từ ngày 10 đến 13-5-1996 tại thị xã Đồng Hới, có 300 đại biểu về dự, thay mặt cho 37.045 đảng viên toàn tỉnh.

Đại hội bầu Ban Chấp hành mới gồm 43 ủy viên. Đồng chí Trần Hòa được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

- ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII

Họp từ ngày 1-1-2001 đến ngày 4-1-2001 tại thị xã Đồng Hới. Có 300 đại biểu chính thức thay mặt cho 41.570 đảng viên trong toàn tỉnh về dự đại hội. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 45 ủy viên. Đồng chí Trần Hòa được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Năm 2003 đồng chí Trần Hòa được Trung ương Đảng điều động ra làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Đinh Hữu Cường làm Bí thư Tỉnh ủy. Cuối năm 2004, đồng chí Đinh Hữu Cường được Trung ương Đảng điều động làm Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, đồng chí Hà Hùng Cường làm Bí thư Tỉnh ủy.

- ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIV

Họp từ ngày 25 đến 28-12-2005 tại thành phố Đồng Hới, có 300 đại biểu về dự, thay mặt cho hơn 50.000 đảng viên toàn tỉnh. Đại hội đề ra nhiệm vụ quyết tâm đưa Quảng Bình cơ bản thoát khỏi tình trạng một tỉnh nghèo, phấn đấu đạt trình độ phát triển gần mức trung bình của cả nước.

Đại hội bầu Ban Chấp hành mới gồm 49 ủy viên. Đồng chí Hà Hùng Cường được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Đến năm 2007, đồng chí Hà Hùng Cường được Trung ương Đảng điều ra làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Lương Ngọc Bính lên quyền Bí thư Tỉnh ủy, rồi Bí thư Tỉnh ủy.

- ĐẠI HỘI LẦN THỨ XV

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV họp từ ngày 13 đến 15 tháng 9-2010 tại thành phố Đồng Hới, có 349 đại biểu về dự, thay mặt cho 57.683 đảng viên toàn tỉnh.

Chủ đề của Đại hội XV trong nhiệm kỳ 2011-2015 là: "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn dân, huy động mọi nguồn lực, phấn đấu đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững".

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới 2011-2015 gồm 55 ủy viên. Đồng chí Lương Ngọc Bính được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

- ĐẠI HỘI LẦN THỨ XVI

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI họp từ ngày 21-10-2015 tại thành phố Đồng Hới, có 350 đại biểu về dự thay mặt cho 66.856 đảng viên trong toàn tỉnh. Chủ đề đại hội là: "Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững". Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới 2015-2020 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

*
*  *
Đảng bộ, dân và quân Quảng Bình sẽ tăng cường đoàn kết, phát huy truyền thống anh hùng của quê hương "Hai giỏi", phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.