.

Đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Thứ Hai, 19/10/2015, 08:13 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong phần V-Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tôi đề nghị bổ sung thêm một số giải pháp thực hiện.

* Ông Hoàng Đại Tiến, cán bộ hưu trí phường Hải Đình, Đồng Hới

Trong phần III-Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, theo tôi, để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, cần làm rõ hơn các giải pháp.

Hiện nay, nước ta vẫn là một nước nông nghiệp, vậy để trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại trong 5 năm tới thì lộ trình cụ thể như thế nào? Tiềm năng, thế và nguồn lực ở đâu? Đồng thời, để đẩy mạnh công nghiệp hóa phải đào tạo được nguồn nhân lực có tay nghề cao, cơ sở vật chất tương đối hoàn thiện mới đáp ứng được nhu cầu theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tôi cũng đề nghị bổ sung thêm cụm từ: “nhất là quản lý, sử dụng có hiệu quả chính sách đất rừng giữa doanh nghiệp và người dân sở tại” vào sau câu: “Sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nông, lâm nghiệp”.

Bởi vì thực tế tình trạng các doanh nghiệp nông, lâm trường nhiều năm qua quản lý, sử dụng đất rừng kém hiệu quả, trong khi người dân sở tại lại không có hoặc có rất ít đất đai canh tác; số hộ nghèo, cận nghèo, tái nghèo cao mà một trong các nguyên nhân là do thiếu đất canh tác.

Trong phần V-Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tôi đề nghị bổ sung thêm một số giải pháp thực hiện.

Trong đó cần nhấn mạnh đến các giải pháp khắc phục tình trạng chạy theo bằng cấp, theo học các trường đại học, cao đẳng, trong khi nhu cầu nhân lực cần nhiều thợ giỏi, lành nghề, có sự sáng tạo để thúc đẩy quá trình sản xuất, khắc phục tình trạng quá phụ thuộc vào nhập khẩu; có chính sách khuyến khích học sinh theo học các trường trung cấp chuyên nghiệp, hỗ trợ học sinh giỏi; có chế độ đãi ngộ, ưu tiên, bố trí việc làm cho những người có tay nghề giỏi, có sáng kiến trong quá trình học nghề.

* Ông Trương Thanh, cựu chiến binh xã Xuân Thủy, Lệ Thủy

Trong phần báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2011-2015, tôi bổ sung thêm một số hạn chế, như: Hàng hóa xuất, nhập khẩu còn phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc, trong khi đó, dư luận thời gian qua, đã khá e dè khi tiếp cận và sử dụng các sản phẩm này. Kiểm soát hàng nhái, hàng giả, hàng lậu từ Trung Quốc còn nhiều yếu kém... làm thất thu ngân sách lớn cho Nhà nước.

Do đó, cần mở rộng thị trường xuất, nhập khẩu; mở rộng các chính sách thương mại, tự do toàn cầu để tránh lệ thuộc, nhất là trong tình trạng đang xảy ra tranh chấp ở Biển Đông; công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm có chuyển biến nhưng chưa triệt để.

Bởi vì thời gian qua, tình trạng nghiện hút, buôn bán ma túy, mại dâm ở một số địa phương vẫn diễn biến phức tạp, chủ yếu tập trung vào đối tượng thanh, thiếu niên hư hỏng, không có việc làm; chưa có môi trường tốt, chế độ ưu đãi để thu hút nhân tài...

D.H (thực hiện)