.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI

Thứ Sáu, 16/10/2015, 14:25 [GMT+7]
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương với các đại biểu. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương với các đại biểu. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Sáng 16-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020, đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. 369 đại biểu ưu tú đại diện cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Công an Trung ương về dự Đại hội.

Với phương châm hành động “Đoàn kết, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả,” Đại hội có chủ đề nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh năm năm qua, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến rất mới, phức tạp, khó dự báo, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, sự giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân, Đảng ủy Công an Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ V đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo Chính trị, dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2010-2015.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an Trung ương đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, đạt và vượt mục tiêu, yêu cầu đề ra trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ V. Lực lượng Công an nhân dân tiếp tục trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, đạt được những thành tựu to lớn và khá toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm vững chắc lợi ích, an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ, không để khủng bố, phá hoại; không để hình thành, công khai các tổ chức chính trị đối lập trong nội địa; trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực, kiềm chế gia tăng tội phạm, tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự năm sau cao hơn năm trước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao Đảng ủy Công an Trung ương đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, chuẩn bị công phu Báo cáo chính trị và các văn kiện Đại hội, có chất lượng, phản ánh khách quan, toàn diện, sát thực tế các mặt công tác trong nhiệm kỳ vừa qua; xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới của lực lượng Công an nhân dân và Đảng bộ Công an Trung ương.

Phân tích sâu sắc tình hình thế giới, khu vực và trong nước 5 năm qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định trong thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân. Lực lượng Công an nhân dân luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp cơ bản, chiến lược về bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển kinh tế -xã hội, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh quốc gia và chủ quyền lãnh thổ.

Lực lượng Công an tích cực đổi mới và chủ động tiến hành đồng bộ các biện pháp bảo vệ an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ trong đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình,” gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, không để xảy ra khủng bố; ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu gây mất ổn định và bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sự phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là với Quân đội nhân dân ngày càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu và hiệu quả. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh, huy động được sự tham gia tích cực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự...

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân có những chuyển biến tích cực, chú trọng công tác chính trị, tư tưởng; triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.” Nhiều tấm gương tiêu biểu của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân trong công tác, đã chiến đấu và hy sinh thầm lặng vì sự bình yên của đất nước, của nhân dân đã để lại trong lòng nhân dân nhiều niềm tin yêu và tình cảm tốt đẹp.

Thay mặt Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt biểu dương những đóng góp to lớn, những chiến công, thành tích xuất sắc của Đảng bộ Công an Trung ương, của lực lượng Công an nhân dân trong nhiệm kỳ 5 năm qua.

Đề cập đến bối cảnh tình hình trong nước, thế giới và khu vực, Thủ tướng nhấn mạnh thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức đều lớn, đan xen nhau, chuyển hóa lẫn nhau. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải đoàn kết nhất trí, chung sức, chung lòng, phát huy cao nhất thời cơ thuận lợi và thành tựu đã đạt được, ra sức khắc phục những hạn chế yếu kém, vượt qua khó khăn thách thức, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ của Đảng ủy Công an Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Công an Trung ương cần tập trung chỉ đạo, k iên định xây dựng lực lượng Công an nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phải luôn giữ vững nguyên tắc Ðảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Công an nhân dân; thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh, trật tự, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22-6-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; đồng thời chủ động triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Lực lượng Công an nhân dân phải chủ động nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo tình hình để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước; bảo đảm vững chắc an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; đặc biệt tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ an ninh tư tưởng-văn hóa, an ninh, an toàn thông tin; bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội lần thứ XII của Đảng; không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập và làm thất bại mọi âm mưu chống phá đất nước ta của các thế lực thù địch. Lực lượng Công an chủ động phòng, chống khủng bố; gây bạo loạn, mất an ninh trật tự; bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia; phục vụ tốt sự nghiệp hội nhập, phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu từ kết quả và bài học kinh nghiệm trong 30 năm đổi mới, cần tổng kết thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận trên các lĩnh vực công tác, để Đảng bộ Công an Trung ương, lực lượng Công an nhân dân thực hiện tốt trọng trách của mình trong tình hình mới; tiếp tục tăng cường và đổi mới các biện pháp quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, tạo điều kiện cho mọi người phát huy cao nhất quyền công dân, quyền làm chủ của mình trong xây dựng và bảo vệ đất nước; kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan điều tra, thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp trong Công an nhân dân theo chủ trương cải cách tư pháp của Đảng, Nhà nước.

Công an nhân dân tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa với Quân đội nhân dân; kết hợp hiệu quả giữa xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân với xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh; tăng cường mối quan hệ với các bộ, ngành, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân và gắn bó mật thiết với nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự.

Công an nhân dân tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kết hợp thiết thực, hiệu quả với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tổ chức và động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh, trật tự. Đây là nhiệm vụ cơ bản, có ý nghĩa chiến lược, tạo nên sức mạnh lòng dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Đảng bộ Công an Trung ương tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đủ sức hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

Toàn lực lượng tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu các cấp có phẩm chất, đạo đức và năng lực; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Đảng bộ tiếp tục xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đi nhanh vào hiện đại trong những lĩnh vực cần thiết; chú trọng làm tốt hơn nữa công tác chính trị tư tưởng; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, nâng cao hiệu quả công tác và sức mạnh chiến đấu của Công an các cấp.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an nhân dân cần chủ động mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan an ninh, tình báo, cảnh sát các nước, các tổ chức quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống khủng bố; tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của đối tác phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước; chủ động tham gia có trách nhiệm vào các cơ chế an ninh khu vực và thế giới; đẩy mạnh hoạt động trên các lĩnh vực đa phương và chủ động tham gia giải quyết các vấn đề an ninh mang tính toàn cầu. Lực lượng Công an tận dụng kênh hợp tác quốc tế để đấu tranh ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, góp phần thiết thực đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương làm việc đến ngày 17-10.

Theo Quang Vũ (TTXVN/Vietnam+)