.

Gắn thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ được giao

Thứ Năm, 03/09/2015, 14:07 [GMT+7]

(QBĐT) - Xác định công tác thi đua, khen thưởng vừa là nhiệm vụ, vừa là giải pháp quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, trong những năm qua, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh đã tích cực tổ chức và phát động nhiều phong trào thi đua sát với thực tiễn công tác, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trao cờ thi đua của TAND Tối cao cho TAND TP.Đồng Hới và TAND huyện Quảng Trạch năm 2012.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trao cờ thi đua của TAND Tối cao cho TAND TP.Đồng Hới và TAND huyện Quảng Trạch năm 2012.

Để nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức và người lao động trong ngành về vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, nhiều năm qua, lãnh đạo TAND tỉnh đã thường xuyên quan tâm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Bên cạnh đó, các nội dung thi đua cũng được đưa vào lồng ghép thông qua các hội nghị sơ kết, tổng kết công tác chuyên môn, các hội nghị tập huấn của ngành. Công tác chỉ đạo, lãnh đạo, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng được Ban cán sự đảng, cấp ủy đảng, lãnh đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả trên cơ sở bám sát vào nhiệm vụ chính trị và các trọng tâm công tác khác.

Chú trọng việc phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, công tác khen thưởng kịp thời, chính xác, khách quan, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào thi đua của các đơn vị. Các tổ chức đoàn thể tăng cường phối hợp chặt chẽ trong việc động viên đoàn viên thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua góp phần hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị địa phương. Để tránh tình trạng các phong trào thi đua rơi vào tính hình thức, ngành cụ thể hóa các phong trào bằng các kế hoạch, chương trình cụ thể, các tiêu chí thi đua rõ ràng để các đơn vị áp dụng thống nhất. Nhờ vậy, nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động từng bước được nâng cao.  

Hàng năm nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, trên cơ sở kế hoạch phát động phong trào thi đua của TAND Tối cao, TAND tỉnh đã kịp thời ban hành và triển khai các nội dung, chủ đề phong phú. Cùng với phong trào thi đua thường xuyên, TAND tỉnh đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các đợt thi đua ngắn hạn chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của ngành.

Để các phong trào thi đua được tổ chức thực hiện có hiệu quả, hàng năm, Hội đồng thi đua đã tổ chức cho 100% các đơn vị, cá nhân đăng ký, ký kết giao ước thi đua, nhiều tập thể, cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, tham gia ký giao ước thi đua triển khai thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua và các hoạt động do TAND Tối cao, Cụm thi đua số III - TAND, Khối thi đua Nội chính tỉnh phát động.

Thông qua các phong trào thi đua đã đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết các loại án, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ hàng năm. Tỷ lệ giải quyết các loại án của TAND 2 cấp đều đạt ở mức cao; số lượng án bị hủy, sửa hàng năm đều giảm, bảo đảm xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, hình phạt nghiêm minh, đáp ứng yêu cầu đấu tranh, phòng, chống tội phạm.

Cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, việc tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua được thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình, đồng thời có biện pháp chấn chỉnh đối với những đơn vị, cá nhân thiếu quan tâm, chưa tích cực, nhằm bảo đảm cho các phong trào thi đua được thực hiện sôi nổi, thiết thực và đạt hiệu quả cao. Nhờ đó, trong giai đoạn 2010-2015, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng: tập thể TAND thành phố Đồng Hới và 2 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 1 tập thể và 3 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 70 lượt cá nhân; 5 lượt cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 11 lượt cá nhân được Chánh án TAND Tối cao tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua TAND". Hàng năm, có trên 95% cán bộ, công chức và người lao động đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Thời gian tới, ngành Tòa án tiếp tục phát động và duy trì thường xuyên các phong trào thi đua, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức đảng, đoàn thể trong chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua. Đề cao vai trò của Ban cán sự đảng, thủ trưởng đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

P.V