.

Đoàn kết, phấn đấu, xây dựng thị xã phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại "*"

Thứ Năm, 20/08/2015, 10:50 [GMT+7]

(QBĐT) - Phát biểu của đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tại Đại hội Đảng bộ thị xã Ba Đồn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 (ngày 19-8-2015).

>> Khai mạc Đại hội Đảng bộ thị xã Ba Đồn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020

Thưa Đoàn Chủ tịch,
Thưa các đồng chí Đại biểu,
Thưa toàn thể Đại hội,

Hôm nay là ngày 19-8, một ngày thu lịch sử, ngày mà cách đây 70 năm toàn thể nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã nhất tề đứng dậy đập tan ách thống trị hàng trăm năm của chế độ thực dân phong kiến lập nên nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, đưa đất nước Việt Nam từ một xứ thuộc địa không có tên trên bản đồ thế giới trở thành một đất nước tươi đẹp, đời sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc và ngày nay đang đẩy mạnh CNH, HĐH, hội nhập quốc tế, phấn đấu để sớm trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong không khí tưng bừng, phấn khởi kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Đại hội Đảng bộ thị xã Ba Đồn chính thức khai mạc.

Dự Đại hội Đảng bộ thị xã Ba Đồn hôm nay, trước hết cho phép tôi thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT, Anh hùng lao động, chào mừng các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo chủ chốt của huyện Quảng Trạch qua các thời kỳ, các đồng chí đại biểu là khách mời Đại hội và 227 đại biểu ưu tú, đại diện cho trên 5.300 đảng viên của toàn Đảng bộ thị xã Ba Đồn về dự Đại hội. Kính chúc các đồng chí dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc; chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Ba Đồn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí,

Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh ta. Thời gian qua, cùng với các đảng bộ khác trong tỉnh, Đảng bộ thị xã Ba Đồn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, tạo được khí thế vui tươi, phấn khởi chào mừng đại hội đảng bộ các cấp. Sau thành công của đại hội cấp cơ sở, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã tích cực chuẩn bị các nội dung Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV và đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến cụ thể. Tại Đại hội này, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các đồng chí đại biểu Đại hội đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ để thực hiện thật tốt các nội dung của Đại hội đã đề ra.

Thưa Đại hội,

Thị xã Ba Đồn được thành lập là kết quả của quá trình phấn đấu lâu dài, là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của nhân dân và cán bộ thị xã mà còn của Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh. Nhưng điều đó cũng đặt ra nhiều vấn đề lớn, trong đó quan trọng nhất là làm sao đưa thị xã ngày càng phát triển, thực sự là trung tâm kinh tế - văn hóa - xã hội ở phía Bắc của tỉnh. Chính vì vậy, ngay sau khi chia tách, được sự quan tâm của các cấp, các ngành trong tỉnh, cấp ủy, chính quyền thị xã Ba Đồn đã khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để xây dựng thị xã ngày càng văn minh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu của một đô thị mới.

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã cũng đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa và cách mạng, truyền thống anh hùng của huyện Quảng Trạch; tích cực tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Trạch lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2010-2015.

Qua theo dõi phong trào và Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã trình Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vui mừng nhận thấy, nhiệm kỳ qua, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ và nhân dân thị xã Ba Đồn đã đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Trong đó, đáng ghi nhận là kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 5 năm đạt 8,34%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Nông, lâm, ngư nghiệp từng bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá, đã hình thành một số mô hình sản xuất thâm canh, chuyên canh đạt hiệu quả cao. Sản xuất công nghiệp và ngành nghề nông thôn được duy trì, thị xã đã tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, thực hiện nhiều chính sách khuyến công giúp các cơ sở đẩy mạnh sản xuất, góp phần giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động. Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển mạnh, nhất là hệ thống các nhà hàng, khách sạn, siêu thị, chợ đầu mối... đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của người dân.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo và đạt kết quả khá. Thu ngân sách trên địa bàn hàng năm đều tăng và vượt kế hoạch được giao. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, một số công trình quan trọng được triển khai, đang hứa hẹn tạo ra bước đột phá về phát triển về kinh tế - xã hội của thị xã trong những năm tới, diện mạo của một đô thị mới đầy sức sống và khát vọng vươn lên dần hình thành và ngày càng thể hiện rõ nét.

Văn hoá - xã hội có bước chuyển biến tiến bộ. Chất lượng giáo dục – đào tạo ngày càng được nâng cao, đã củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập trung học cơ sở. Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, mạng lưới các cơ sở y tế được đầu tư, nâng cấp và phát huy tốt hiệu quả. Hoạt động văn hoá, thông tin, thể thao được đẩy mạnh. Đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện đáng kể. Quốc phòng – an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được củng cố vững chắc; công tác bảo đảm an ninh nông thôn, an ninh vùng giáo được chú trọng.

Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nội bộ thực sự đoàn kết, thống nhất cao, tạo được sự đồng thuận trong xã hội và sức mạnh nội sinh để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền ngày càng được tăng cường.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng được đẩy mạnh. Công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức xây dựng Đảng được chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và công tác vận động quần chúng được tăng cường. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từng bước được đổi mới, góp phần quan trọng vào việc động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã thể hiện sự nỗ lực, phấn đấu rất cao của Đảng bộ và nhân dân thị xã. Kết quả đó đồng thời cũng là tiền đề quan trọng để Ba Đồn tiếp tục bước vào một thời kỳ phát triển mới cao hơn và bền vững hơn, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của tỉnh nhà.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân thị xã Ba Đồn đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Thưa các đồng chí,

Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua của Ba Đồn là rất quan trọng, nhưng nghiêm túc nhận thấy việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2015 của Đảng bộ thị xã còn có những khuyết điểm, hạn chế như Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã trình Đại hội đã nêu. Trong đó, đáng lưu ý là cơ cấu kinh tế của thị xã chuyển dịch còn chậm, tăng trưởng chưa vững chắc; chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế.

Sản xuất công nghiệp manh mún, khả năng cạnh tranh thấp; chưa tạo được chuỗi liên kết bền vững trong sản xuất nông nghiệp; thương mại – dịch vụ tuy phát triển nhưng chất lượng còn thấp chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, chưa tạo được môi trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư vào địa phương.

Chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa có mặt còn hạn chế. Đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội còn ít; giải quyết việc làm cho lao động tuy có cố gắng nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn. Công tác giảm nghèo chưa vững chắc, nguy cơ tái nghèo còn cao, nhất là ở địa bàn vùng cồn bãi thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ... An ninh trật tự trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, nhất là an ninh tôn giáo.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có mặt chuyển biến chậm. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của một số tổ chức cơ sở đảng còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở một số địa phương, đơn vị còn hình thức; khắc phục khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)  có việc còn chậm, công tác phát triển Đảng, nhất là kết nạp đảng viên ở vùng giáo, trong các doanh nghiệp tư nhân còn gặp nhiều khó khăn.

Từ những khuyết điểm, hạn chế nêu trên, Đại hội cần phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, phân tích kỹ nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, nhất là những nguyên nhân chủ quan để từ đó đề ra các giải pháp, biện pháp khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới. Phấn đấu đưa thị xã Ba Đồn trở thành một đô thị mới văn minh, hiện đại, là cực tăng trưởng quan trọng của tỉnh trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thời kỳ mới.

Thưa các đồng chí,

Năm năm tới là giai đoạn có ý nghĩa hết sức quan trọng. Hội nhập quốc tế đang mở ra nhiều thời cơ, thuận lợi, thế và lực mới để tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức. Do vậy, hơn lúc nào hết, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu “phát triển kinh tế nhanh, bền vững, xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” như Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng đã xác định.

Quán triệt tư tưởng đó, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thị xã Ba Đồn nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định được mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn, thể hiện được ý chí, quyết tâm cao của Đảng bộ và nhân dân thị xã, đồng thời là trách nhiệm của thị xã Ba Đồn đối với sự nghiệp xây dựng tỉnh nhà trong tương lai.

Trong điều kiện của một thị xã mới thành lập, trong những năm tới, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Ba Đồn vẫn có những tiềm năng và thế mạnh riêng để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội. Là cực tăng trưởng mang tính động lực phía Bắc của tỉnh, lại nằm trong hành lang kinh tế Đông-Tây và Quy hoạch phát triển vùng Nam Hà Tĩnh-Bắc Quảng Bình, có các trục giao thông huyết mạch như Quốc lộ 1, Quốc lộ 12A thuận lợi cho giao thương hàng hoá, có cửa ngõ thông ra biển.

Bên cạnh đó, thị trấn Ba Đồn từ nhiều thế kỷ trước là trung tâm thương mại quan trọng, không chỉ đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hoá của nhân dân trong tỉnh mà của cả một số tỉnh miền Trung như Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế. Ba Đồn còn nổi tiếng với nhiều làng nghề truyền thống, cùng với những sản phẩm đã gắn liền với địa phương như nón lá, bún bánh, mộc, nề, rèn..., con người Ba Đồn thông minh cần cù, năng động và sáng tạo. Đây có thể coi là những nhân tố quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Ba Đồn, đưa Ba Đồn thực sự trở thành một thị xã giàu đẹp, văn minh.

Thưa các đồng chí,

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cơ bản nhất trí với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã đề ra trong nhiệm kỳ tới. Sau đây, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin nhấn mạnh thêm một số vấn đề để Đại hội lưu ý trong quá trình thảo luận và quyết định:

Thứ nhất, về phát triển kinh tế, với vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa phía Bắc của tỉnh, là cửa ngõ kết nối với các đô thị trong khu vực Bắc Trung bộ, vùng kinh tế Nam Hà Tĩnh-Bắc Quảng Bình, để đạt được mục tiêu Đại hội đề ra, trước hết Ba Đồn phải đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trong toàn thị xã.

Trong đó, phải tập trung rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch chi tiết, quy hoạch các vùng, các xã, phường, thị trấn; chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng có tính liên kết, đồng bộ, hiện đại mở rộng không gian đô thị vừa đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, phục vụ đời sống nhân dân trước mắt, vừa bảo đảm yêu cầu phát triển lâu dài của thị xã, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục. Tiếp tục nâng cấp, chỉnh trang đô thị một cách đồng bộ ở cả trung tâm thị xã và các xã, phường, chỉnh trang các khu dân cư.

Để thực hiện được nhiệm vụ này, Đảng bộ thị xã phải có những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt để tạo nguồn lực cho xây dựng kết cấu hạ tầng, chú trọng huy động tối đa nguồn lực của các thành phần kinh tế theo các hình thức đầu tư công tư... Điều đáng quan tâm hiện nay là, Ba Đồn tuy đã được nâng cấp lên thị xã nhưng giữa các xã, phường lại có sự chênh lệch khá lớn về cơ sở hạ tầng và trình độ phát triển kinh tế. Vì vậy, trong công tác lập quy hoạch đầu tư xây dựng thị xã, cần chú ý đến những giải pháp để rút ngắn khoảng cách giữa các vùng, nhất là các xã vùng bãi ngang, các xã vùng nam thị xã.

Cùng với phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, thị xã cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ – vốn là thế mạnh, là khâu phát triển đột phá trong nhiệm kỳ tới. Chú trọng phát triển hệ thống các chợ đầu mối, các trung tâm thương mại, siêu thị có quy mô lớn. Khuyến khích các doanh nghiệp và cá nhân đầu tư xây dựng các siêu thị, các khách sạn, các khu vui chơi giải trí, phục vụ nhu cầu hưởng thụ và phát triển kinh tế của địa phương. Nếu xác định Ba Đồn là có thế mạnh về du lịch thì cần phải phân tích những thế mạnh và những điều kiện để phát triển du lịch của Ba Đồn là cái gì.

Ngoài các siêu thị, các nhà hàng, khách sạn, tôi nghĩ cần phải tập trung để xây dựng bãi tắm ở Quảng Thọ và Quảng Phúc trở thành nơi du lịch nghỉ dưỡng và hệ thống resort, hệ thống khách sạn ngang tầm. Do đó, sắp tới Ba Đồn cần phải tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ ở khu vực dịch vụ, nhất là các dịch vụ có giá trị gia tăng cao, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh như tài chính, ngân hàng, bưu chính, viễn thông, bảo hiểm, vận tải...; để những ngành này phát triển ngày càng hiện đại, tiện lợi, xứng tầm với một đô thị mới. 

Bên cạnh phát triển thương mại, dịch vụ, nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế quan trọng, thu hút phần lớn lực lượng lao động của Ba Đồn trong nhiệm kỳ tới. Vì vậy, thị xã cần có các chính sách, giải pháp để phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững. Với lợi thế diện tích canh tác lớn, thị xã cần chú trọng đầu tư cho ngành trồng trọt, áp dụng các biện pháp canh tác hiện đại, các thành tựu khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nhằm đưa lại năng suất, hiệu quả cao; đối với những địa bàn trồng lúa kém hiệu quả, cần mạnh dạn chuyển đổi sang trồng những loại cây khác có giá trị kinh tế cao hơn như hoa, rau sạch, ngô, đậu đỗ các loại... mà Quảng Long là một ví dụ sinh động, điển hình...

Hình thành chuỗi liên kết từ nghiên cứu, sản xuất đến tiêu thụ để vừa bảo đảm đầu ra cho nông dân, vừa góp phần nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị canh tác. Tập trung đẩy mạnh hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Ba Đồn hiện có đội tàu khai thác xa bờ hùng hậu, với tổng công suất gần 2.000CV và thu hút hơn 2.200 lao động. Vì vậy, cần tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ phát triển thủy sản, hiện đại hóa đội tàu đánh bắt xa bờ để vừa khai thác được tiềm năng của địa phương; đồng thời, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Đối với phát triển các ngành nghề truyền thống, đây cũng là một trong những thế mạnh của Ba Đồn. Thị xã hiện có khá đông cơ sở sản xuất, làng nghề và làng nghề truyền thống được công nhận. Để tiếp tục phát huy vai trò của các cơ sở, làng nghề trên địa bàn, thị xã cần chú trọng sắp xếp, quy hoạch lại các cơ sở sản xuất, có các chính sách hỗ trợ thích hợp như hỗ trợ về vốn, đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm; tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm truyền thống của địa phương, làm cầu nối quan trọng để đưa các sản phẩm của quê hương đến với người tiêu dùng trong cả nước.

Về phát triển công nghiệp, thị xã nên tập trung phát triển và thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biến như may mặc, chế biến nông, lâm, thủy sản, sửa chữa máy móc cơ khí phục vụ nông nghiệp...; hạn chế các dự án đầu tư vào các lĩnh vực khác gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của thị xã trong tương lai.

Thứ hai, bên cạnh việc quan tâm đầu tư phát triển kinh tế, phát triển hạ tầng đô thị, một nhiệm vụ hết sức quan trọng nữa đối với Ba Đồn là cần xây dựng một môi trường văn hóa cao, tạo dựng hình ảnh con người thị xã văn minh, lịch thiệp, có phong cách làm việc, sản xuất, kinh doanh chuyên nghiệp, hiện đại. Muốn vậy, Đảng bộ cần quan tâm phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục - đào tạo, nhất là chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao, các thiết chế văn hóa cộng đồng nhằm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu văn hóa, tinh thần của người dân. Phát động cuộc vận động lớn về thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân thị xã.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ quản lý các cấp phải là tấm gương điển hình, đi đầu trong việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiện đại. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; chăm sóc các đối tượng người có công. Khuyến khích, mở rộng các chương trình, dự án giảm nghèo và giải quyết việc làm. Quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội phát sinh trong quá trình đô thị hóa, nhất là vấn đề lao động, việc làm, ô nhiễm môi trường...

Thứ ba, với vị trí địa lý là nơi giao cắt của các tuyến giao thông huyết mạch từ Bắc vào Nam; có mật độ dân cư cao, có đông đồng bào theo đạo sinh sống, Ba Đồn là địa bàn có vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh.

Do đó, Đảng bộ phải thường xuyên lãnh đạo, quán triệt nâng cao cảnh giác cách mạng, chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm giữ vững sự ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống xảy ra. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh trên từng địa bàn. Quan tâm đặc biệt đến an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo ở các vùng, địa bàn trọng điểm. Chú trọng thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự nhất trí cao trong Đảng bộ, sự đồng thuận cao của nhân dân; củng cố tăng cường đoàn kết lương giáo.

Tăng cường đối thoại với nhân dân, tập trung giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành luật pháp của người dân. Đấu tranh có hiệu quả, phòng chống các tệ nạn xã hội, các loại tội phạm, tạo sự ổn định tình hình, tạo môi trường để thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn để phát triển kinh tế - xã hội nhanh hơn, bền vững hơn trong thời gian tới.

Thứ tư, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới do Đại hội Đảng bộ thị xã đề ra, công tác xây dựng Đảng có ý nghĩa then chốt và quyết định. Vì vậy, Đảng bộ cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, trí tuệ và năng lực công tác; có tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn xa, trông rộng, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm với những quyết sách của mình trước Đảng, trước nhân dân. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ công tác cán bộ, quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tạo điều kiện để cán bộ trẻ, cán bộ nữ được phát huy năng lực, sở trường công tác. Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, chăm lo công tác phát triển đảng viên, nhất là ở các vùng sâu, vùng bãi ngang, vùng giáo.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng để phòng ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm, góp phần làm trong sạch nội bộ Đảng. Quan tâm đẩy mạnh công tác dân vận, chú trọng nắm bắt tình hình, tư tưởng, giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất của nhân dân. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ và tổ chức đảng theo hướng sâu sát cơ sở; nâng cao khả năng cụ thể hoá các chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn của địa phương. Không ngừng củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân. Kịp thời phát hiện những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến trong sản xuất, trong kinh doanh, trong xây dựng Đảng để nhân rộng thành phong trào cách mạng.

Thưa các đồng chí,

Một nhiệm vụ quan trọng nữa của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI sắp tới. Đại hội cần quán triệt sâu sắc tinh thần Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 92-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp để sáng suốt lựa chọn bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã những đồng chí đủ tiêu chuẩn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tư tưởng đổi mới, có sức khỏe, năng lực công tác và tinh thần trách nhiệm cao, thực sự là hạt nhân lãnh đạo, là trung tâm đoàn kết để lãnh đạo thị xã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI phải là những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ và nhân dân thị xã, tham gia đóng góp tích cực vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới.
Nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ và nhân dân thị xã Ba Đồn trong 5 năm tới là hết sức nặng nề. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đặt niềm tin to lớn vào sự phát triển đi lên của thị xã và mong muốn rằng Đảng bộ và nhân dân thị xã  Ba Đồn sẽ tiếp tục phát huy cao độ truyền thống văn hóa, cách mạng và truyền thống anh hùng, phát huy tốt những kết quả đạt được, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, đoàn kết, phấn đấu, đưa thị xã phát triển lên một tầm cao mới, nhanh hơn, toàn diện và bền vững hơn, thực sự trở thành một thị xã giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

Với niềm tin sâu sắc đó, một lần nữa, xin chúc Đại hội thành công tốt đẹp; chúc các đồng chí dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

------------------------------------------------------------

(*) Đầu đề do Tòa soạn rút trong bài phát biểu.