.

Cần đổi mới mạnh mẽ tư duy kinh tế, tư duy kinh doanh của các doanh nghiệp "*"

Thứ Hai, 17/08/2015, 08:44 [GMT+7]

(QBĐT) - Phát biểu của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,  Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tại Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020.

>> Bế mạc Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020

>> Khai mạc Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,
Thưa các đồng chí Đại biểu,
Thưa toàn thể Đại hội,

Hôm nay, Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu khách mời của Đại hội và 185 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 3.400 đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự Đại hội. Qua các đồng chí, xin gửi đến đội ngũ doanh nhân, toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí,

Trong thời gian qua, Đảng bộ vừa tập trung lãnh đạo để phấn đấu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III đề ra, đồng thời đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 92-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, chỉ đạo thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở và chuẩn bị chu đáo các nội dung để tiến hành Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IV.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đánh giá cao quá trình chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp. Nội dung của Đại hội Đảng bộ Khối đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tham gia góp ý cụ thể, Ban chấp hành Đảng bộ Khối đã tiếp thu một cách nghiêm túc, hoàn chỉnh các nội dung văn kiện để trình Đại hội hôm nay.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tôi yêu cầu các đại biểu Đại hội đề cao trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ để thực hiện thật tốt các nội dung Đại hội theo đúng tinh thần chỉ thị của Bộ Chính trị và của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Thưa các đồng chí,

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, năm năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh ta đã nỗ lực phấn đấu giành được những thành tựu quan trọng. Hầu hết các chỉ tiêu định hướng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Kinh tế ổn định và có bước tăng trưởng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, nâng cấp và phát huy tốt hiệu quả; du lịch, dịch vụ phát triển đúng hướng; các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống nhân dân được cải thiện; chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng và đạt được nhiều kết quả quan trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên; vai trò của Mặt trận, đoàn thể tiếp tục được khẳng định. Trong thành tựu chung của tỉnh, có sự đóng góp tích cực và hiệu quả của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp trong suốt nhiệm kỳ vừa qua.

Có thể nói rằng, nhiệm kỳ 5 năm qua là một thời kỳ đầy khó khăn thử thách đối với doanh nghiệp do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, tác động mạnh mẽ đến kinh tế đất nước và trong tỉnh. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp ở tỉnh ta cũng gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Những khó khăn về vốn, thị trường, phương án sản xuất kinh doanh, việc làm, thu nhập của người lao động, những hạn chế về năng lực cạnh tranh - đang là những nút thắt ảnh hưởng đến sự phát triển đi lên của nền kinh tế tỉnh nhà.

Mặc dù trong điều kiện khó khăn đó, nhưng qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ III, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đã nỗ lực quyết tâm, phấn đấu vươn lên đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ III đề ra đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Báo cáo chính trị trình đại hội hôm nay đã nêu lên được sự tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Điều đáng ghi nhận là, trong lãnh đạo sản xuất kinh doanh, Đảng bộ đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, thông qua việc cụ thể hoá các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh thành các chương trình hành động phù hợp.

Trên cơ sở nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy luật vận động của nền kinh tế thị trường, Đảng bộ đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh có các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; đồng thời, tích cực tham gia cùng lãnh đạo các doanh nghiệp điều chỉnh, cơ cấu lại tổ chức sản xuất, nên hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp được mở rộng và không ngừng phát triển, góp phần quan trọng vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Kết quả tổng doanh thu đạt 33.094 tỷ đồng, có 21 doanh nghiệp đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng/năm; tổng lợi nhuận sau thuế 4.218 tỷ đồng, có 44 đơn vị đạt lợi nhuận sau thuế trên 10%; giá trị xuất khẩu hàng năm đạt gần 18 triệu USD; tốc độ tăng trưởng kinh tế của các đơn vị sản xuất bình quân đạt 17,5%/năm.

Những kết quả đó đã thể hiện sự cố gắng của các doanh nghiệp trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế đất nước nói chung và của tỉnh ta nói riêng. Nhiều doanh nghiệp đã tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất; đa số các doanh nghiệp bảo đảm việc làm ổn định, đời sống tinh thần và thu nhập được cải thiện; chế độ chính sách của người lao động được quan tâm giải quyết. Đồng thời, các doanh nghiệp đã tích cực tham gia các chương trình kinh tế trọng điểm và tham gia thực hiện các chính sách an sinh xã hội của tỉnh.

Cùng với lãnh đạo sản xuất kinh doanh có hiệu quả, hầu hết các doanh nghiệp đều thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, với tỷ lệ tăng bình quân 57%/năm so với kế hoạch giao, vượt 27% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III đề ra và hoàn thành chỉ tiêu nộp ngân sách tỉnh giao theo kế hoạch.

Việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp được triển khai nghiêm túc, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Người lao động có việc làm trong các doanh nghiệp tương đối ổn định, thu nhập bình quân đầu người vượt so với chỉ tiêu đề ra. Các chế độ chính sách đối với người lao động cơ bản được thực hiện đầy đủ. Tình hình nội bộ ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững ở trong từng doanh nghiệp và trên  địa bàn.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng và có chuyển biến tích cực. Đại bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt đã chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có quyết tâm và năng lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc được khẳng định và từng bước được nâng lên. Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, tạo chuyển biến tích cực cả về tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên và người lao động.

Bên cạnh đó, Đảng bộ đã không ngừng chăm lo củng cố, kiện toàn và xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Các phong trào “văn hóa doanh nghiệp”, văn hoá, văn nghệ, thể thao, đền ơn, đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai,.. được triển khai tích cực, tạo không khí phấn khởi trong toàn Đảng bộ. Thông qua các hoạt động, vai trò lãnh đạo, uy tín và vị thế của Đảng bộ ngày càng được nâng cao, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh.

Với những cố gắng đó, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích của Đảng bộ Khối doanh nghiệp đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thưa các đồng chí,

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội chúng ta cũng phải nghiêm túc thấy rằng, những hạn chế, khuyết điểm như Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã nêu thể hiện một thái độ tự phê bình nghiêm túc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với những đánh giá đó. Điều đáng lưu ý là, trong nhiệm kỳ qua, một số cấp ủy đảng trong Đảng bộ chưa thật sự chủ động xây dựng kế hoạch và đề xuất những giải pháp, biện pháp cụ thể trong sản xuất, kinh doanh để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp; hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp còn gặp khó khăn, thiếu vốn, thiếu thị trường, sức cạnh tranh yếu, tăng trưởng chưa vững chắc, có đơn vị kinh doanh thua lỗ, chưa thực hiện kịp thời, đầy đủ về nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Thu nhập của người lao động nhìn chung còn thấp. Một số cấp ủy cơ sở chưa thực sự chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng các đoàn thể trong doanh nghiệp; chất lượng sinh hoạt đảng, đoàn thể có mặt còn hạn chế. Việc thực hiện các Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức cơ sở đảng ở các doanh nghiệp ngoài Nhà nước còn gặp khó khăn; chất lượng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở còn hạn chế.

Tôi đề nghị các đại biểu dự Đại hội cần tập trung thảo luận, đánh giá đúng những ưu điểm trong lãnh đạo của Đảng bộ nhiệm kỳ qua để thấy rõ hơn chức năng, nhiệm vụ và vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng ở các doanh nghiệp nói chung, đặc biệt là tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh... Đồng thời, phân tích làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm, từ đó để đi đến thống nhất về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 5 năm tới.

Thưa các đồng chí,

5 năm của nhiệm kỳ tới, trong bối cảnh kinh tế quốc tế và khu vực có nhiều thời cơ, thách thức đan xen, trong xu thế đổi mới và hội nhập, cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng đang đứng trước những thách thức rất lớn. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp lần thứ III trình Đại hội đã thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp, của cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ; đồng thời, đã nêu rõ mục tiêu, phương hướng và giải pháp của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho nhiều ý kiến. Nhiệm kỳ 5 năm tới là thời kỳ đặt ra những yêu cầu rất cao đối với cộng đồng doanh nghiệp trong một cơ chế hội nhập sâu rộng của đất nước. Vấn đề quan trọng là phải có quyết tâm chính trị cao, giải pháp đồng bộ, khả thi và phải tổ chức thực hiện tốt, biến mục tiêu thành hiện thực, sớm đưa chủ trương, nghị quyết đi vào cuộc sống. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tôi xin gợi ý một số vấn đề sau đây để Đại hội nghiên cứu, xem xét, quyết định:

Trước hết, phải khẳng định rằng, nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng trong doanh nghiệp là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp dù hình thức nào, hoạt động trên lĩnh vực nào cũng phải vì mục tiêu hiệu quả kinh tế và đem lại lợi ích cho người lao động. Đảng bộ cần đặc biệt quan tâm lãnh đạo, coi đây là nhiệm vụ bao trùm, trọng tâm hàng đầu. Do đó, cần tập trung sự lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng đối với doanh nghiệp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, cổ đông và người lao động, hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Chúng ta biết rằng, hầu hết doanh nghiệp ở tỉnh ta quy mô còn nhỏ, chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, công nghệ, thiết bị, nguồn nhân lực còn hạn chế, sức cạnh tranh còn yếu, một số đơn vị chạy theo lợi nhuận trước mắt, thiếu chiến lược kinh doanh, tư duy, năng lực, phong cách kinh doanh chậm đổi mới.

5 năm tới, dự đoán kinh tế thế giới có chiều hướng phục hồi, các hiệp định thương mại tự do có hiệu lực, một số thị trường mới được mở ra. Đó là những cơ hội cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải nắm bắt thời cơ để đẩy mạnh chiến lược kinh doanh của mình. Nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ Khối là, cần tập trung lãnh đạo làm cho các doanh nghiệp thấy được thực chất mặt mạnh, mặt yếu của mình, từ đó có biện pháp tích cực để tổ chức lại sản xuất kinh doanh theo hướng hiệu quả, có chiến lược phù hợp, trước hết là chiến lược sản phẩm, tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, từng bước chủ động hội nhập quốc tế đảm bảo đủ sức cạnh trạnh trong nước và khu vực.

Chú trọng xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở doanh nghiệp, thực hiện công khai, minh bạch về kế hoạch và kết quả sản xuất, kinh doanh, hoạt động tài chính, phân phối lợi nhuận, tiền lương, tiền thưởng; xây dựng “Văn hóa doanh nghiệp”, xây dựng thương hiệu sản phẩm, uy tín doanh nghiệp; tích cực tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu hàng hóa. Chủ động mở rộng các hình thức liên doanh, liên kết, mạnh dạn đầu tư có trọng điểm vào những lĩnh vực có thế mạnh và lợi thế so sánh; tham gia có hiệu quả vào các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh. Nâng cao tính năng động, sáng tạo và đề cao trách nhiệm lãnh đạo của cấp uỷ, quản lý điều hành của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc doanh nghiệp, gắn lợi ích doanh nghiệp với lợi ích nhà nước và lợi ích của người lao động.

Đảng bộ Khối doanh nghiệp cần tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền có những giải pháp cụ thể, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận được các nguồn vốn ngân hàng, xây dựng các chiến lược sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu lại doanh nghiệp, nhằm giúp doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước. Thực hiện có hiệu quả chủ trương sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp.

Thứ hai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng đúng với ý nghĩa là nhiệm vụ then chốt, có vai trò quyết định để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh. Công tác xây dựng Đảng phải được thực hiện đồng bộ và có chất lượng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Do vậy, Đảng bộ cần chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong doanh nghiệp.

Chúng ta cần đổi mới mạnh mẽ tư duy kinh tế, tư duy kinh doanh của các doanh nghiệp phù hợp với cơ chế thị trường, cơ chế hội nhập. Điều quan trọng là, phải đổi mới phương pháp tuyên truyền giáo dục, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng phải gắn với xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể, làm cho cán bộ, đảng viên, người lao động nhận thức đầy đủ các quan điểm, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật Nhà nước, tạo sự nhất trí cao về chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng bộ. Kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và công nhân lao động, chỉ đạo giải quyết các mâu thuẫn, những vấn đề mới phát sinh ở cơ sở, bảo đảm ổn định tình hình trong từng doanh nghiệp.

Đảng bộ tăng cường lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công nhân và người lao động của các đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật, đề cao cảnh giác, chủ động phát hiện và đấu tranh với các quan điểm sai trái, các hành vi vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật; đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm làm cho cán bộ, đảng viên luôn có ý thức tự tu dưỡng và rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Một nhiệm vụ quan trọng là xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tổ chức phải gắn chặt với việc thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, qua đó xây dựng sự đoàn kết, nhất trí cao trong toàn Đảng bộ, trước hết là trong các cấp ủy đảng, ngay từ trong Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đến từng cấp ủy đảng cơ sở.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng theo hướng cụ thể, sát thực, phù hợp với từng loại hình tổ chức đảng, gắn hoạt động của các đảng bộ, chi bộ với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và trách nhiệm đối với nhiệm vụ chung của Đảng bộ; gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng đơn vị văn hoá. Đồng thời, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp đi liền với làm tốt công tác kiểm tra, giám sát của đảng bộ, chi bộ.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Coi trọng kiểm tra tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Duy trì sinh hoạt cấp ủy và chi bộ, đảng bộ đúng quy định điều lệ Đảng.

Tiếp tục đổi mới nội dung sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ; thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình, nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng; chăm lo công tác quản lý, giáo dục và phát triển đảng viên. Quan tâm củng cố, kiện toàn và đẩy mạnh các hoạt động của các tổ chức đoàn thể; phát huy dân chủ và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp ngoài quốc doanh chưa có tổ chức đảng, đoàn thể. Có thể nói, vấn đề này đang là khâu yếu. Vì vậy, cần nghiên cứu, phối hợp để thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Đảng bộ tăng cường hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, trước hết là xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp, công nhân kỹ thuật, lao động có tay nghề cao Phải xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cũng như người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, tác phong công nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, hiểu biết về luật pháp và nghiệp vụ chuyên môn. Chú trọng bố trí, sắp xếp, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ giữ các cương vị lãnh đạo doanh nghiệp; lựa chọn cán bộ trẻ đủ tiêu chuẩn vào các vị trí chủ chốt hoặc dự nguồn, nhằm đảm bảo hướng phát triển lâu dài, bền vững cho doanh nghiệp.

Thứ ba, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh của Đảng bộ. Thời gian tới, cần làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh cho cán bộ, đảng viên và người lao động; chủ động đấu tranh với mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, làm tốt công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an ninh kinh tế, không để bị động, bất ngờ trước mọi diễn biến của tình hình.

Thường xuyên phát động phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc trong các doanh nghiệp; chú trọng xây dựng tổ an ninh công nhân ở các phòng, ban, phân xưởng sản xuất ; bảo đảm tốt công tác an ninh trật tự trong và ngoài doanh nghiệp; tăng cường lãnh đạo đảm bảo an ninh kinh tế, an toàn doanh nghiệp; phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm tài sản của Nhà nước, người lao động và của doanh nghiệp. 

Thưa Đại hội,

Một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đại hội cần quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 92-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp để sáng suốt lựa chọn bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm những đồng chí đủ tiêu chuẩn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tư tưởng đổi mới, có năng lực công tác và tinh thần trách nhiệm cao, có sức khoẻ, thực sự là hạt nhân lãnh đạo, là trung tâm đoàn kết để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối đề ra.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI phải là những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ và cán bộ, đảng viên, người lao động, tham gia đóng góp tích cực vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI sắp tới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy mong muốn và tin tưởng rằng, Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ IV thực sự là Đại hội của trí tuệ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và mở ra thời kỳ phát triển mới cao hơn cho Đảng bộ Khối Doanh nghiệp.

Với niềm tin tưởng đó, một lần nữa, chúc Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công rực rỡ, chúc các đồng chí mạnh khỏe và có nhiều tiến bộ mới.

Xin trân trọng cảm ơn.

---------------------------------------

(*) Đầu đề rút từ bài phát biểu.