.

Điểm sáng Quảng Phúc

Thứ Bảy, 15/08/2015, 12:20 [GMT+7]

(QBĐT) - Kế thừa và phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, thời gian qua, Đảng bộ và nhân dân phường Quảng Phúc (thị xã Ba Đồn) đã đoàn kết, nhất trí với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực phấn đấu vươn lên giành nhiều kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực...

>> Huy động mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng thị xã Ba Đồn ngày càng giàu đẹp, văn minh

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, những năm qua, Đảng ủy phường Quảng Phúc đặc biệt chú trọng đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thông qua công tác tuyên truyền đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, từ đó động viên người dân có những đóng góp tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh ở địa phương.

Bên cạnh đó, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo để từng bước cải tiến nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ, nhất là việc ra nghị quyết và chương trình hành động hàng quý, hàng tháng cụ thể để tổ chức lãnh đạo thực hiện và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Nhờ đó, chất lượng của các chi bộ, ĐBBP được nâng lên rõ rệt.

Đánh bắt và khai thác thủy sản, một trong những thế mạnh của Quảng Phúc.
Đánh bắt và khai thác thủy sản, một trong những thế mạnh của Quảng Phúc.

Qua phân loại hàng năm có trên 80% chi bộ, ĐBBP đạt TSVM, trên 99% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy đã triển khai theo đúng kế hoạch. Hàng năm, Đảng ủy đã chủ động kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực. Trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát các lĩnh vực có vấn đề phức tạp mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" được tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ đã nghiêm túc triển khai thực hiện. Từ kết luận được rút ra tại hội nghị kiểm điểm, Ban Thường vụ Đảng uỷ đã tập trung đưa ra các giải pháp để sửa chữa, khắc phục. Cùng với đó, việc tổ chức quán triệt nội dung các chuyên đề về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Sau các hội nghị học tập, quán triệt, Đảng ủy đã có kế hoạch cho đảng viên viết cam kết; từ đó, đã góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; khắc phục những tư tưởng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức và lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; ý thức tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên nhờ đó được nâng lên.

Cùng với việc củng cố, xây dựng tổ chức đảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, bức tranh kinh tế-xã hội phường Quảng Phúc đã có nhiều đổi mới, diện mạo nông thôn từng bước khởi sắc và có nhiều chuyển biến đáng ghi nhận.

Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Năm 2014, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 22 triệu đồng; thu ngân sách đạt trên 10 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 5,57% (năm 2014); sản lượng lương thực năm 2015 dự ước đạt 1.523,65 tấn...

Đặc biệt, xác định đánh bắt và khai thác thủy sản là một trong những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thời gian qua, phường Quảng Phúc đã ban hành chương trình phát triển giai đoạn 2010-2015 để lãnh đạo việc khai thác, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, động viên ngư dân đầu tư đóng mới tàu to, máy lớn vươn khơi đánh bắt xa bờ. Đến nay, toàn phường đã có 197 tàu công suất từ 30CV-800CV; có 10 tàu 700CV-900CV với tổng công suất lên đến 618.000CV. Nhờ đó, tổng sản lượng đánh bắt và giá trị sản phẩm tăng mạnh. Năm 2014, sản lượng khai thác đạt 2.762,5 tấn (tăng 89,8% so với năm 2010).

Để phát triển bền vững, Đảng bộ và nhân dân phường Quảng Phúc chú trọng ưu tiên đầu tư cho công tác quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng và các thiết chế phục vụ dân sinh gắn với xây dựng NTM bởi đây là nhiệm vụ  trọng tâm, có tính chất quyết định cho cả trước mắt và lâu dài.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, trong 5 năm, Quảng Phúc đã huy động được hơn 37,7 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó tập trung và các hạng mục chính như: Trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, bê tông hóa đường giao thông nông thôn... Các thiết chế văn hóa-thông tin, thể dục-thể thao được quan tâm đầu tư nâng cấp và sửa chữa nhằm phục vụ tốt hơn nữa đời sống tinh thần của người dân địa phương. Đến nay, toàn phường đã xây dựng được 2/5 làng văn hóa, 2 đơn vị văn hóa, 1.450 gia đình văn hóa (chiếm 74,7%), 840 gia đình thể thao (chiếm 44,8%).

Hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn Quảng Phúc ngày càng được đầu tư đồng bộ.
Hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn Quảng Phúc ngày càng được đầu tư đồng bộ.

Trong thực hiện Chương trình xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền phường Quảng Phúc xác định, xây dựng NTM phải bắt đầu từ cơ sở, từ mỗi cán bộ đảng viên để tạo sức lan tỏa trong nhân dân. Thành công của Quảng Phúc là đã huy động cả hệ thống chính trị, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Nhờ đó, trong 4 năm xây dựng NTM Quảng Phúc đã huy động được nguồn vốn đạt 9,79 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn trên cấp 4,18 tỷ, nguồn ngân sách địa phương 5,16 tỷ đồng để đầu tư cho các công trình hạ tầng thiết yếu. Nhân dân tự nguyện hiến 8.245m2 đất và hàng nghìn cây các loại để mở rộng xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn. Đến nay, phường đã đạt 12/19 tiêu chí và đang tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí còn lại để sớm cán đích NTM theo đúng lộ trình.

Để giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng bộ và nhân dân phường Quảng Phúc quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 45-55 triệu đồng; sản lượng lương thực đạt 1.650; nguồn thu ngân sách cố định trên địa bàn tăng hàng năm từ 10%-15%; giá trị thương mại tăng từ 16%-20%...

Tin tưởng rằng, với truyền thống quê hương anh hùng cùng những kết quả đã đạt được, thời gian tới Đảng bộ và nhân dân phường Quảng Phúc tiếp tục chung sức, đoàn kết xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp; góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp CNH, HĐH quê hương.

Thanh Hải