.
Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập LLVT tỉnh Quảng Bình (4-7-1945 - 4-7-2015):

LLVT Quảng Bình tích cực tham gia phong trào "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới"

Thứ Sáu, 03/07/2015, 18:53 [GMT+7]

(QBĐT) - Nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa và vai trò của LLVT trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, Đảng ủy-Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đạt được những kết quả bước đầu quan trọng; góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương thực hiện đúng tiến độ, lộ trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch của UBND tỉnh.

Để thực hiện có hiệu quả phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức quán triệt sâu, kỹ các chỉ thị, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chỉ thị, kế hoạch của Thường vụ Đảng ủy Quân khu, của Cục Chính trị Quân khu 4 đưa vào nghị quyết và kế hoạch công tác để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; phân công đồng chí Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo thực hiện; đồng thời tổ chức phát động phong trào “LLVT Quảng Bình chung tay xây dựng nông thôn mới” trong các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh.

Mặt khác, Đảng ủy- Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo cấp ủy các cấp đưa nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào nghị quyết năm, kết luận bổ sung nhiệm vụ hàng quý, hàng tháng để lãnh đạo, chỉ đạo; lấy kết quả tham gia xây dựng nông thôn mới làm một tiêu chí trong bình xét thi đua khen thưởng hàng năm và phân công một đồng chí trong đảng ủy, chỉ huy chịu trách nhiệm chỉ đạo.

Hàng năm, Bộ CHQS tỉnh xây dựng, triển khai kế hoạch tham gia xây dựng nông thôn mới và giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị. Quá trình thực hiện giao cho Phòng Chính trị hướng dẫn cụ thể và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên tổ chức quán triệt, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, các nội dung LLVT tham gia xây dựng nông thôn mới; qua đó đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ trong các cơ quan, đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng DQTV.    

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các lực lượng tham gia, phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo nguồn lực kinh phí để tham gia thực hiện các tiêu chí bằng những việc làm, công trình, sản phẩm cụ thể hiệu quả thiết thực, phù hợp với khả năng của cơ quan, đơn vị; góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các tiêu chí đã được đề ra.

Lực lượng vũ trang huyện Minh Hoá cùng nhân dân tích cực xây dựng nông thôn mới.  Ảnh: Tư liệu
Lực lượng vũ trang huyện Minh Hoá cùng nhân dân tích cực xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Tư liệu

Nhiều đơn vị đã sớm chọn địa phương cơ sở để giúp đỡ xây dựng nông thôn mới, tổ chức khảo sát thực tế, trao đổi bàn bạc với lãnh đạo địa phương thống nhất nội dung, cách thức tham gia xây dựng nông thôn mới với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp, hiệu quả; tính đến hết năm 2014 các cơ quan, đơn vị của Bộ CHQS tỉnh đã hỗ trợ xây dựng nông thôn mới hơn 1,5 tỷ đồng; huy động hơn 2.500 ngày công của lực lượng bộ đội địa phương và trên 25.000 ngày công của lực lượng DQTV tham gia xây dựng nông thôn mới; kết quả đã hỗ trợ trang trí khánh tiết, trang bị cơ sở vật chất nội thất cho 7 nhà văn hóa cộng đồng các thôn, bản thực sự khó khăn; nâng cấp 4 trạm xá quân dân y; xây dựng mới 15 ngôi nhà và sửa chữa 27 ngôi nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo, tham gia làm 24km đường bê tông, 365km đường liên thôn, liên xã, nạo vét hơn 30km kênh mương nội đồng, tham gia xây dựng vườn hoa cây cảnh cho 15 trường học đạt chuẩn...; góp phần xây dựng 12 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới, 8 xã đạt 17-18 tiêu chí, 24 xã đạt từ 13-16 tiêu chí, 23 xã đạt 10-12 tiêu chí...; phấn đấu đến hết năm 2015 sẽ góp phần đưa 20% số xã đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Trong thực hiện phong trào “LLVT Quảng Bình chung tay xây dựng nông thôn mới”, ngoài việc tham gia tuyên truyền vận động bà con nhân dân thấy được mục đích, ý nghĩa chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng, Nhà nước; vận động bà con hiến đất, hiến công, hiến của tham gia phong trào; tập trung tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.... tùy điều kiện, khả năng cụ thể, mỗi cơ quan, đơn vị có cách huy động kinh phí, ngày công lao động và cách làm khác nhau, nhưng đều hướng vào những thôn, xã khó khăn, bằng các công trình, sản phẩm, phần việc cụ thể.

Các cơ quan Bộ CHQS tỉnh đã quyên góp và trích quỹ vốn hỗ trợ toàn bộ khánh tiết, trang bị cho 4 nhà văn hóa cộng đồng của các bản Ho-Rum, xã Kim Thủy và thôn Văn Minh, xã Văn Thủy, huyện Lệ Thủy; bản La Trọng 1 xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa; bản Kè, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa ...

Ban CHQS thành phố Đồng Hới, trực tiếp hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 4 hộ nghèo và làm 150m đường bê tông liên thôn; Ban CHQS huyện Lệ Thủy vận động một số doanh nghiệp trên địa bàn và trích từ nguồn vốn tăng gia sản xuất của đơn vị hỗ trợ mua sắm trang thiết bị cho nhà ăn Trường bán trú cấp 1,2 con em dân tộc Vân Kiều xã Lâm Thủy và hỗ trợ mua trang thiết bị cho nhà văn hóa cộng đồng bản Bạch Đàn, xã Ngân Thủy; huy động gần 1.000 ngày công của cán bộ, chiến sỹ bộ đội địa phương và DQTV tham gia làm đường giao thông và giúp sửa chữa nhà chính sách cho bà con đồng bào dân tộc Vân Kiều xã Kim Thủy.

Ban CHQS huyện Bố Trạch, Ban CHQS huyện Tuyên Hóa, Ban CHQS huyện Minh Hóa; Trung đoàn 996 và Trường Quân sự tỉnh tiết kiệm chi tiêu ngân sách, trích quỹ vốn đơn vị và huy động ngày công hỗ trợ địa phương mua sắm, trang trí khánh tiết nhà văn hóa, tham gia nạo vét kênh mương, làm đường giao thông nông thôn, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, làm vườn hoa cây cảnh, khuôn viên nhà văn hóa, trường học...

Trong điều kiện phải tập trung cao độ cho thực hiện chức năng tham mưu, phối hợp tổ chức thực hiện thắng lợi các nội dung công tác quân sự, quốc phòng địa phương, nguồn nhân lực, nguồn lực kinh phí có hạn, thì những đóng góp tham gia xây dựng nông thôn mới của các cơ quan, đơn vị là một sự nỗ lực lớn; đã góp phần cùng các địa phương dần dần hoàn thành các tiêu chí theo lộ trình, thắt chặt thêm tình đoàn kết máu thịt quân - dân, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương trân trọng ghi nhận.

Bước sang năm 2015, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ CHQS tỉnh, ngay từ đầu năm, 100% cơ quan, đơn vị đã chủ động phối hợp với các địa phương khảo sát, thống nhất kế hoạch tham gia xây dựng nông thôn mới; đã đăng ký tham gia nâng cấp, xây dựng mới 37 công trình cụ thể, với số tiền trên 500 triệu đồng và gần 6.000 ngày công. Hiện nay, các cơ quan Bộ CHQS tỉnh, các đơn vị Ban CHQS thị xã Ba Đồn, Ban CHQS huyện Tuyên Hóa, Ban CHQS huyện Bố Trạch... đã và đang phối hợp cùng địa phương triển khai thực hiện theo kế hoạch đã xác định.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện phong trào “LLVT Quảng Bình chung tay xây dựng nông thôn mới” trong thời gian tới, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã và đang chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nội dung cụ thể sau:

Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu, kỹ Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20-9-2011 của Thủ tướng Chính phủ, kèm theo kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền địa phương và cấp ủy, chỉ huy các cấp về LLVT tham gia xây dựng nông thôn mới; thường xuyên chú trọng làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ cơ quan, đơn vị và lực lượng DQTV địa phương trong tham gia xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục huy động kinh phí, phương tiện, động viên cán bộ, chiến sỹ trong các đơn vị bộ đội địa phương, lực lượng DQTV tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch, tham gia bằng những công trình, sản phẩm, việc làm cụ thể, hiệu quả, thiết thực; góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch của tỉnh và các huyện, thị, thành phố.

Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, xác định địa chỉ, nội dung, phần việc cụ thể phù hợp với yêu cầu của địa phương và điều kiện thực tiễn của đơn vị; phát huy dân chủ, sáng tạo trong huy động nguồn lực, kinh phí, tạo sức mạnh tổng hợp; kết hợp giữa lực lượng bộ đội địa phương với DQTV và lực lượng nhân dân tại chỗ để tổ chức thực hiện.

Gắn nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới với nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu; trong đó trọng tâm là phối hợp tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân đẩy mạnh sản xuất, xoá đói giảm nghèo từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; tạo sự đồng thuận, ổn định về chính trị, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền; thực hiện thắng lợi mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đại tá Lê Hồng Văn, Phó Chính ủy Bộ CHQS Quảng Bình