.
Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập LLVT tỉnh Quảng Bình (4-7-1945 - 4-7-2015):

Xã luận: Viết tiếp trang sử vàng của lực lượng vũ trang Quảng Bình

Thứ Sáu, 03/07/2015, 17:46 [GMT+7]

(QBĐT) - Cách đây 70 năm, ngày 4-7-1945, tại Trại sản xuất An Sinh thuộc xã Văn Thuỷ (Lệ Thuỷ) đã diễn ra Hội nghị thành lập Mặt trận Việt Minh tỉnh. Một trong những nội dung quan trọng của hội nghị là quyết định tổ chức lực lượng tự vệ tập trung của tỉnh và các huyện; đồng thời thành lập một số chiến khu, căn cứ cách mạng huấn luyện quân sự, mua sắm, rèn đúc vũ khí trang bị cho lực lượng tự vệ...

Với ý nghĩa trọng đại của hội nghị lịch sử đó, ngày 25-6-1998, Tư lệnh Quân khu 4 đã ký quyết định công nhận ngày 4-7-1945 là Ngày thành lập lực lượng vũ trang Quảng Bình.

Trong suốt chặng đường cách mạng 70 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng bộ và sự đùm bọc giúp đỡ của nhân dân tỉnh nhà, lực lượng vũ trang Quảng Bình đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt.

Lực lượng vũ trang tỉnh diễu binh trong ngày đại lễ. Ảnh: T.H
Lực lượng vũ trang tỉnh diễu binh trong ngày đại lễ. Ảnh: T.H

Từ những tổ, đội tự vệ đầu tiên được ra đời tập trung huấn luyện tại căn cứ Võ Xá (Võ Ninh, Quảng Ninh), lực lượng vũ trang tỉnh đã nhanh chóng trưởng thành và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ từ những ngày đầu tiên trực tiếp bảo vệ chính quyền non trẻ ở địa phương, trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân đánh giặc.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ xâm lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lực lượng vũ trang tỉnh ta đã lập nên nhiều chiến công vang dội, góp phần to lớn vào thắng lợi chung của cả dân tộc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển đất nước.

Đặc biệt, 25 năm qua kể từ ngày tái thành lập tỉnh đến nay, phát huy truyền thống của quê hương “Quật khởi” và “Hai giỏi”, lực lượng vũ trang Quảng Bình tiếp tục khẳng định trách nhiệm của mình trước nhiệm vụ bảo vệ Đảng, chính quyền và cuộc sống bình yên của nhân dân, đi đầu trong xây dựng quê hương và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, góp phần to lớn trong công cuộc xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với lòng tin cậy, yêu mến của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng vũ trang tỉnh, phát huy truyền thống, khí phách của quê hương Quảng Bình “Quật khởi” và “Hai giỏi”, Đảng bộ, quân và dân tỉnh ta càng đề cao trách nhiệm chính trị, với ý chí tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, bằng những việc làm thiết thực, tích cực tham gia xây dựng lực lượng vũ trang của tỉnh nhà theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, viết tiếp những trang sử hào hùng của lực lượng vũ trang tỉnh trong thời kỳ mới.

Quảng Bình