.

Hơn 67.400 bài dự thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

Thứ Năm, 02/07/2015, 11:12 [GMT+7]

(QBĐT) - Theo báo cáo Ban tổ chức cuộc thi, từ khi phát động đến nay, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận 67.432 bài dự thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Trong đó, các huyện, thị xã, thành phố có 36.047 bài dự thi; các cơ quan Đảng, sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý có 31.385 bài dự thi.

Một số đơn vị có số lượng bài tham gia cuộc thi lớn như: Sở Giáo dục và Đào tạo 26.761 bài; Trường đại học Quảng Bình 1.291 bài; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 263 bài; Sở Y tế 260 bài; Bảo hiểm xã hội 193 bài...

Hiện nay, công tác chấm thi đang được Ban giám khảo, Ban tổ chức cuộc thi tiến hành khẩn trương để lựa chọn 20 bài dự thi có kết quả cao nhất gửi dự thi ở cấp Trung ương.

Dự kiến lễ tổng kết và trao giải cuộc thi ở cấp tỉnh sẽ diễn ra trong 8-2015.

Ngọc Hải