.

Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở ở huyện Quảng Trạch: Những kinh nghiệm rút ra

Thứ Tư, 29/07/2015, 15:33 [GMT+7]

(QBĐT) - Sau khi hoàn thành đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở, Huyện ủy Quảng Trạch đã kịp thời tổ chức đánh giá những kết quả đã đạt được. Qua đó, nhiều bài học kinh nghiệm đã được rút ra để chuẩn bị tốt hơn cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020, dự kiến diễn ra vào tháng 8 tới.

Đảng bộ cơ quan Văn phòng Huyện ủy tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2015-2020.
Đảng bộ cơ quan Văn phòng Huyện ủy tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2015-2020.

Để chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch đã tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 92 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nắm vững, hiểu rõ và thực hiện đúng, thống nhất trong công tác chuẩn bị cũng như tổ chức đại hội.

Theo đó, công tác chỉ đạo chuẩn bị nội dung cho đại hội được các tổ chức cơ sở đảng chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, bảo đảm yêu cầu đề ra. Các văn kiện, tài liệu đại hội được chuẩn bị khá đầy đủ, chặt chẽ theo quy định. Công tác chuẩn bị nhân sự tiến hành đúng yêu cầu, bảo đảm nguyên tắc và quy trình, từ việc nhận xét, đánh giá cán bộ, rà soát, bổ sung quy hoạch, các bước giới thiệu nhân sự. Đồng thời, các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã chủ động làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhất là đối với các đồng chí cấp ủy viên không tái cử cấp ủy khóa mới hoặc phương án thay đổi vị trí công tác. Các vướng mắc có liên quan đến đại hội, đến nhân sự và đại biểu đều được giải quyết kịp thời trước đại hội.

Về danh sách nhân sự do cấp ủy triệu tập đại hội chuẩn bị đề cử tham gia cấp ủy khóa mới cơ bản bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn; bảo đảm chất lượng, tính kế thừa, phát triển, có số lượng và cơ cấu hợp lý, bình quân tuổi đời thấp hơn cấp ủy nhiệm kỳ trước. Công tác tuyên truyền được chú trọng triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú góp phần định hướng chính trị, tư tưởng, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng.

Đến ngày 6-6, tất cả 47/47 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện Quảng Trạch đã tổ chức xong đại hội, bảo đảm đúng kế hoạch đề ra. Nhìn chung, các đại hội diễn ra trong không khí phấn khởi, dân chủ, đoàn kết, tập trung trí tuệ trong thảo luận các văn kiện và xây dựng nghị quyết đại hội. Chất lượng đội ngũ cấp ủy được nâng lên, bảo đảm tính kế thừa và phát triển, bảo đảm tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch cũng đã nghiêm túc đánh giá những tồn tại, hạn chế của công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở.Cụ thể, Báo cáo chính trị của một số tổ chức cơ sở đảng còn đánh giá chưa sâu, thiếu số liệu so sánh đầu kỳ và cuối nhiệm kỳ; số lượng ý kiến tham gia thảo luận tại đại hội của một số tổ chức cơ sở đảng còn ít, nội dung còn chung chung, chưa đi vào những giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả trong nhiệm kỳ mới.

Trong công tác nhân sự, một số đơn vị chưa nắm bắt được diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên nên kết quả bầu cử các chức danh lệch cơ cấu theo đề án do cấp ủy cũ đã chuẩn bị trình đại hội. Một số trường hợp dự kiến bầu cấp ủy, Ban Thường vụ, Bí thư không trúng như dự kiến.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và những mặt hạn chế, tồn tại, nhiều bài học kinh nghiệm đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch rút ra. Đó là, quá trình chuẩn bị đại hội, các cấp ủy đảng phải bám sát kế hoạch, các hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, khoa học. Cá nhân từng đồng chí cấp ủy đương nhiệm được phân công nhiệm vụ chuẩn bị các nội dung đại hội phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trước tập thể, trước đại hội, đồng thời chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị khác của đơn vị mình.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền, cổ động và phát động các phong trào thi đua lập thành tích trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chào mừng đại hội Đảng các cấp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng vào thành công của đại hội Đảng. Ngoài ra, việc chuẩn bị Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành phải thực hiện đúng quy trình các bước, các loại văn bản và biểu mẫu tại đại hội phải chu đáo, kỹ lưỡng và đúng quy định. Nội dung, kết cấu, bố cục Báo cáo chính trị trình đại hội cũng như công tác nhân sự phải bảo đảm đúng nguyên tắc, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Đồng thời, việc lấy ý kiến thảo luận phải cởi mở, dân chủ, rộng rãi đúng các bước theo hướng dẫn. Phát huy dân chủ, tạo không khí tin tưởng, phấn khởi trong Đại hội trên cơ sở thực hiện nghiêm túc quy chế bầu cử trong Đảng...

Với những kinh nghiệm rút ra từ Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch đang tích cực chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 -2020 dự kiến sẽ được diễn ra vào tháng 8 tới.

P.V