.

Đảng ủy Quân sự tỉnh: Rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội điểm đảng bộ cơ sở

Thứ Sáu, 10/04/2015, 07:55 [GMT+7]

(QBĐT) - Sau thành công của Đại hội Đảng bộ Phòng Kỹ thuật và Đảng bộ Quân sự TP.  Đồng Hới, Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội điểm đảng bộ cơ sở. 

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả đại hội của Đảng bộ Phòng Kỹ thuật và Đảng bộ Quân sự TP. Đồng Hới. Trong đó, ưu điểm nổi bật là các đảng bộ đã tập trung làm tốt công tác chuẩn bị văn kiện đại hội, nhân sự, công tác trang trí, khánh tiết và nhất là công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Quá trình đại hội được tổ chức chặt chẽ, chu đáo, đúng quy trình và đạt chất lượng tốt.

Kết quả bầu cử Ban chấp hành có số phiếu tín nhiệm cao, từ 95-100%; riêng cán bộ chủ trì trúng cử 100%. Tuy vậy, hội nghị cũng đã thắng thắn nêu lên một số hạn chế như: Việc thảo luận các dự thảo văn kiện đại hội cấp trên nội dung còn chung chung, chưa có nhiều ý kiến mang tính phản biện; Đoàn chủ tịch điều hành đại hội có nội dung chưa thật linh hoạt.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, hội nghị đã thống nhất 8 vấn đề tiếp tục chỉ đạo đại hội các đảng bộ cơ sở như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội; công tác chuẩn bị các văn kiện và nhân sự đại hội; việc tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện của Trung ương; việc thảo luận các văn kiện tại đại hội; vấn đề bầu cử; công tác điều hành của Đoàn chủ tịch... Đây là cơ sở quan trọng để các đảng bộ cơ sở làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Lan Anh
    (Bộ CHQS tỉnh)