.

Đại hội Đảng bộ xã Cảnh Dương lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Năm, 09/04/2015, 14:25 [GMT+7]
(QBĐT) - Trong 2 ngày 7 và 8-4, Đảng bộ xã Cảnh Dương tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là Đảng bộ cơ sở được Huyện ủy Quảng Trạch chọn làm đại hội điểm.
 
Nhiệm kỳ 2010-2015, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, Đảng bộ và nhân dân xã Cảnh Dương đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn thử thách để gặt hái được nhiều thành tích quan trọng trên mọi lĩnh vực.
 
Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã tập trung kiện toàn hệ thống tổ chức, bộ máy của Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội theo hướng cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu về tính thống nhất, đồng bộ, bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. 5 năm liền Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh.
 
Trong phát triển kinh tế-xã hội, kinh tế của xã liên tục tăng trưởng và phát triển luôn dẫn đầu toàn huyện, giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm 21,05%, vượt 5,35% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất khai thác, nuôi trồng thủy sản 5 năm đạt gần 1.000 tỷ đồng, tăng 49% so với Nghị quyết đề ra; tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề đạt 75 tỷ đồng; thương mại dịch vụ, chế biến đạt 200 tỷ đồng. Toàn xã hiện có 420 tàu thuyền với tổng công suất 45.000CV (tăng 21.641CV so với năm 2010). Đặc biệt, cuối năm 2014, xã Cảnh Dương đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
 
Nhiệm kỳ tới, phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, tích cực tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài cùng các tiềm năng, lợi thế của địa phương, Đảng bộ và nhân dân Cảnh Dương quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI đề ra. Trong đó, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cấp cơ sở; huy động sức mạnh và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế-xã hội; tăng cường quốc phòng-an ninh và giữ vững ổn định chính trị-xã hội...
 
Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cảnh Dương nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Trần Trung Thành được đại hội bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ.
 
X.Phú