.

Đảng bộ vững mạnh-tổ dân phố văn hoá tiêu biểu

Thứ Ba, 07/04/2015, 12:17 [GMT+7]

(QBĐT) - Đảng bộ bộ phận tổ dân phố 6, phường Đồng Sơn (thành phố Đồng Hới) được thành lập từ đầu năm 2012 với 62 đảng viên, sinh hoạt tại 3 chi bộ, 6 tổ đảng trực thuộc. Trong địa bàn còn có 70 đồng chí đảng viên tại chức về sinh hoạt nơi cư trú, đây là một lực lượng quan trọng góp phần làm tăng thêm sức mạnh của Đảng bộ trong công tác lãnh đạo toàn dân thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá-xã hội.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ (2012-2015) Đảng bộ bộ phận tổ dân phố 6 đã triển khai kiện toàn các tổ chức đảng, đoàn thể đi vào hoạt động có nền nếp. Đảng bộ cùng với Ban cán sự, Ban công tác Mặt trận tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, quyết tâm xây dựng thành công khu dân cư văn hoá tiêu biểu.

Để làm được điều đó Đảng bộ đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xác định lập trường vững vàng cho từng đảng viên, để mỗi đồng chí là một tấm gương sáng, nòng cốt trong mọi phong trào, làm cho dân tin, dân yêu, dân học tập và làm theo.  Nhằm đưa nghị quyết của Đảng thực sự đi vào đời sống nhân dân, bằng nhiều kênh thông tin tuyên truyền và nhiều đợt tập huấn nghị quyết đại hội Đảng các cấp, có gần 95% đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể đã trực tiếp tham gia học tập, tiếp thu. Qua đó đã nâng cao ý thức xây dựng tập thể, ý thức vì cộng đồng của người dân, làm tăng thêm tình đoàn kết thân ái cùng nhau xây dựng tổ dân phố văn hoá.

Trên cơ sở nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các chi bộ, tổ đảng giữ đúng định kỳ sinh hoạt có chất lượng, lấy tự phê bình, phê bình làm công cụ đấu tranh xây dựng đảng viên và tổ chức ngày càng vững mạnh. Từ đó năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tập thể Đảng bộ và từng cán bộ đảng viên từng bước được phát huy, tạo được uy tín và lòng tin trong nhân dân. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát cũng luôn được Đảng bộ và 3 chi bộ thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, đạt hiệu quả cao đã kịp thời uốn nắn, ngăn chặn các dấu hiệu vi phạm nguyên tắc Đảng, vi phạm những điều đảng viên không được làm hoặc một số quần chúng có biểu hiện vi phạm hương ước, quy ước của tổ dân phố.

Một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong nhiệm kỳ 2012 - 2015 vừa qua mà Đảng bộ tập trung lãnh đạo là đẩy mạnh phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân. Phát huy tiềm năng sẵn có, Đảng bộ, Ban cán sự, Ban công tác Mặt trận Tổ dân phố đã vận động nhân dân, vận động từng hộ gia đình chủ động đầu tư sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ, mở mang ngành nghề, tạo việc làm tăng thu nhập, ổn định đời sống.

Tuy địa bàn rộng dễ bị ngập trong mùa mưa bão, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, nhân dân trong địa bàn đã khắc phục khó khăn, giúp đỡ nhau phát triển ngành nghề, góp phần xoá đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp. Các tổ vay vốn, các đoàn thể quần chúng luôn tạo điều kiện giúp đỡ cho hội viên vay từ nguồn quỹ tập thể để mua cây, con giống mở mang trang trại, trồng trọt, chăn nuôi đạt hiệu quả cao. Các ngành nghề thủ công, mộc, nề, vận tải, buôn bán dịch vụ cũng được nhiều gia đình tự chủ phát triển phù hợp với khả năng của mình. Nhờ đó trong địa bàn ai cũng có việc làm, có thu nhập, đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Tính đến cuối năm 2014 thu nhập bình quân đầu người ước đạt 1.500.000đ đến 1.700.000đ/ người/ tháng, tăng gần gấp đôi so với nhiệm kỳ trước; tất cả 225 hộ dân đều có phương tiện nghe nhìn hiện đại; 97% hộ có xe máy, ô tô phục vụ đi lại, sản xuất kinh doanh, 85% hộ có nhà mái bằng kiên cố, 3 gia đình có mô hình trang trại lớn và vừa, có thu nhập cao giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Hiện tại toàn tổ dân phố chỉ còn 1 hộ nghèo, 5 hộ cận nghèo.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, công tác quốc phòng - an ninh trong nhiệm kỳ qua luôn được duy trì giữ vững. Ban bảo vệ dân phố, tổ hoà giải, 29 nhóm liên gia tự quản được củng cố, kiện toàn hoạt động thường xuyên, góp phần bài trừ tệ nạn xã hội, giữ gìn gia phong, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương và đặc biệt là đã dẹp bỏ được tệ nạn ma tuý trong địa bàn.

Từ năm 2012 đến nay, Đảng bộ bộ phận tổ dân phố 6, phường Đồng Sơn và 3 chi bộ đều đạt trong sạch vững mạnh với 22,5% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 56,4% hoàn thành tốt nhiệm vụ và 21,1% hoàn thành nhiệm vụ. Tổ dân phố 6 đạt danh hiệu đơn vị văn hoá, khu dân cư tiên tiến, các chi hội đoàn thể đều đạt tiên tiến, xuất sắc.

Trần Ngọc Phơn