.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Thứ Hai, 09/03/2015, 15:57 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 9-3, đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và tình hình thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm 2015. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận buổi làm việc.
Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận buổi làm việc.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hiện có 68 tổ chức đảng trực thuộc, trong đó có 37 Đảng bộ và 31 chi bộ cơ sở; có 269 chi bộ và 1 đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở. Tổng số đảng viên toàn Đảng bộ hiện nay là 3.708 đảng viên.

Năm 2014 và những tháng đầu năm 2015, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở đã bám sát các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Quy chế làm việc của cấp ủy và chương trình công tác năm của các cơ quan, đơn vị, triển khai toàn diện các nhiệm vụ đề ra, nhất là đối với những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm; tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả cao nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo đúng các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy đã đề ra trong năm 2014.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm lãnh đạo và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Đặc biệt là triển khai có hiệu quả các giải pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Về công tác chuẩn bị đại hội, sau khi Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 92 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiến hành các bước chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp theo đúng kế hoạch. Đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã thống nhất số lượng đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối là 180 đại biểu; hoàn thành việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và đã thông qua dự thảo báo cáo chính trị lần 2 gửi về cơ sở để chuẩn bị tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng đã hoàn thành duyệt nội dung của hai đơn vị được lựa chọn tiến hành đại hội điểm là Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh và Đảng bộ Cục dự trữ Bình Trị Thiên. Về tiến độ triển khai đại hội ở cơ sở, đến nay đã có 11/37 đảng bộ cơ sở hoàn thành đại hội và theo kế hoạch, các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở sẽ đại hội xong trước ngày 27-3 và Đại hội các Đảng bộ, chi bộ cơ sở sẽ hoàn thành trong quý 2-2015. Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh sẽ tiến hành trong tháng 8-2015.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tập trung vào việc nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; tập trung phối hợp để giải quyết các vụ việc tồn đọng, đơn thư khiếu kiện tại một số đảng bộ, chi bộ cơ sở. Tập trung việc lấy ý kiến đối với các báo cáo, văn kiện đại hội Đảng các cấp; công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ, quy hoạch nhân sự phục vụ đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lương Ngọc Bính nhấn mạnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cần phát huy công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức sơ sở Đảng; triển khai các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm và các giải pháp mang tính then chốt… Làm tốt hơn nữa công tác chính trị tư tưởng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên để triển khai đạt hiệu quả.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là đối với các đảng bộ, chi bộ đông đảng viên, đưa sinh hoạt Đảng có nền nếp, chất lượng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, rút ra những ưu điểm, tồn tại, thiếu sót để tập trung chỉ đạo. Phối hợp với các ban Đảng, đoàn thể, cơ quan quản lý Nhà nước để nắm bắt kịp thời thông tin, nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng môi trường làm việc khoa học, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư của tỉnh, góp phần tạo sự bứt phá trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Về công tác chuẩn bị đại hội, bên cạnh những kết quả đã đạt được, cần bám sát lộ trình để bảo đảm chất lượng của từng giai đoạn. Đối với một số đơn vị tiềm ẩn yếu tố mất đoàn kết nội bộ, tập trung nắm chắc tình hình, phối hợp chỉ đạo kịp thời. Việc xây dựng văn kiện cần tranh thủ trí tuệ tập thể, ý kiến của các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt để xây dựng báo cáo chính trị có sự đánh giá khách quan, thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, từ đó có những giải pháp mang tính đột phá trong hoạt động nói chung và công tác xây dựng Đảng nói riêng. Công tác nhân sự cần bảo đảm công tâm, khách quan, cơ cấu số lượng phù hợp với các lĩnh vực, góp phần vào thành công chung cho đại hội… Về một số kiến nghị của đơn vị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem xét và chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Ngọc Mai