Kiểm tra hoạt động phát tán, nuôi trồng các loài ngoại lai xâm hại

Cập nhật lúc 09:32, Thứ Ba, 21/03/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Để ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai trên địa bàn và bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và sức khỏe con người, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 397/UBND-TNMT về việc tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức và kiểm tra hoạt động phát tán, nuôi trồng các loài ngoại lai xâm hại.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi quy định của pháp luật về quản lý các loài ngoại lai xâm hại, có nguy cơ xâm hại trên địa bàn; đồng thời đẩy mạnh hoạt động kiểm soát, quản lý hiệu quả vấn đề nuôi trồng, phát triển các loài ngoại lai.

Sở Thông tin và Truyền thông cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cơ quan thông tin truyền thông chú trọng hoạt động thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của các loài ngoại lai xâm hại đối với môi trường và đa dạng sinh học; không thực hiện hành vi nuôi, trồng, phát tán, phóng sinh loài ngoại lai xâm hại và loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại trái với quy định của pháp luật. Cục Hải quan chú trọng công tác kiểm soát, quản lý hiệu quả việc nhập khẩu các loài ngoại lai...

UBND cũng yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực thi quy định của pháp luật về quản lý các loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn; tuyên truyền sâu rộng đến chính quyền cơ sở và người dân về những tác hại của loài ngoại lai xâm hại đối với môi trường và đa dạng sinh học để người dân không thực hiện hành vi nuôi, trồng, phát tán, phóng sinh loài ngoại lai xâm hại và loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại trái với quy định của pháp luật.

Được biết, loài ngoại lai xâm hại là loài lấn chiếm nơi sinh sống hoặc gây hại đối với các loài sinh vật bản địa, làm mất cân bằng sinh thái tại nơi chúng xuất hiện và phát triển. Danh mục các loài ngoại lai xâm hại đã được ban hành tại Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT ngày 26-9- 2013 giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong thời gian gần đây, hiện tượng phát tán, nuôi trồng các loài ngoại lai xâm hại đã xảy ra tại một số địa phương. Việc phát tán, nuôi trồng các loài ngoại lai xâm hại, có nguy cơ xâm hại sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường cũng như đa dạng sinh học.

A.T 

,
.
.
.