Tăng cường, đổi mới công tác xây dựng, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật

Cập nhật lúc 07:45, Thứ Năm, 12/01/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 11-1, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) và công tác tư pháp năm 2017. Tham dự có đồng chí Trần Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Ba Đồn; Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành Tư pháp.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành Tư pháp.

Năm 2016, công tác tư pháp đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, chương trình trọng tâm công tác của ngành để triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ được giao và thu được kết quả trên nhiều lĩnh vực.

Cụ thể: chất lượng công tác thẩm định, rà soát, kiểm tra, tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ngày càng được nâng lên; công tác cải cách hành chính, nhất là kiểm soát thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh và chuyển biến rõ rệt; công tác quản lý nhà nước về theo dõi thi hành pháp luật, pháp chế, xử lý vi phạm hành chính, quản lý nhà nước về luật sư, giám định, giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước, công chứng, bán đấu giá tài sản tiếp tục được triển khai thực hiên có nề nếp; công tác đăng ký quản lý hộ tịch, lý lịch tư pháp tiếp tục được triển khai kịp thời…

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, của các cấp ủy Đảng; hình thức tuyên truyền tương đối phong phú, đa dạng; nội dung PBGDPL đã được chú trọng gắn với từng nhóm đối tượng, phù hợp với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Năm 2016, Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp đã tổ chức được 6.319 hội nghị, cuộc họp cho 660.706 lượt người tham dự; tổ chức 106 cuộc thi với 36.473 lượt người tham gia; in ấn và phát hành 7.050 tài liệu PBGDPL; thực hiện 9.515 chương trình PBGDPL trên đài truyền thanh của xã và tuyên truyền 9.103 tin, bài trên phương tiện thông tin đại chúng…

Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ thi đua của ngành Tư pháp cho tập thể Sở Tư pháp.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của Bộ Tư pháp cho tập thể Sở Tư pháp.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2017, ngành Tư pháp đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như: tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các hình thức về PBGDPL; thực hiện có chất lượng quy trình đánh giá tác động đối với quy định về thủ tục hành chính; tăng cường quản lý nhà nước về giám định tư pháp, công chứng, luật sư, trợ giúp pháp lý; tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực của ngành...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao những thành tích đạt được trong công tác tư pháp và PBGDPL năm qua. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu ngành Tư pháp tiếp tục phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhất là các luật mới, văn bản mới; tăng cường, đổi mới công tác xây dựng, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; phải phân bổ nguồn lực cho công tác tư pháp; tiếp tục đẩy mạnh công tác PBGDPL…

Nhân dịp này, 46 cá nhân đã được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”; 1 cá nhân đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 1 tập thể được tặng Cờ thi đua Bộ Tư pháp; 1 tập thể, 2 cá nhân được tặng bằng khen của Bộ Tư pháp; 3 tập thể, 1 cá nhân đã được UBND tỉnh tặng bằng khen và nhiều tập thể, cá nhân đã được Sở Tư pháp tặng giấy khen.

Ngọc Hải

 

 

 

,
.
.
.