Hỏi đáp về Luật Thống kê 2015 (tiếp theo và hết)

Cập nhật lúc 10:21, Thứ Sáu, 24/03/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Hỏi: Người làm công tác thống kê gồm những ai?

Trả lời:

Khoản 1 Điều 66 Luật thống kê 2015 quy định người làm công tác thống kê gồm người làm công tác thống kê trong hệ thống tổ chức thống kê nhà nước, người làm thống kê ở cấp xã, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và điều tra viên thống kê.

- Hỏi: Tiêu chuẩn của người làm công tác thống kê?

Trả lời:

Khoản 2 Điều 66 Luật thống kê 2015 và Điều 13 Nghị định số 94 quy định:

1. Người làm công tác thống kê phải có các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, khách quan, có ý thức chấp hành pháp luật;

b) Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thống kê.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của người làm công tác thống kê trong hoạt động thống kê nhà nước tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Hàng năm, cơ quan thống kê trung ương có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho điều tra viên thống kê, cộng tác viên thống kê và người làm công tác thống kê trong hoạt động thống kê nhà nước.

Theo tài liệu của Tổng cục Thống kê 

,
.
.
.