Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự ở cơ sở

Cập nhật lúc 08:20, Thứ Hai, 20/03/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Trong những năm qua, công tác thi hành án tại xã, phường, thị trấn và hoạt động quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng đã được UBND cấp huyện, cấp xã quan tâm chỉ đạo thực hiện khá nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh, phòng ngừa, kiềm chế tội phạm và vi phạm pháp luật bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi hành án hình sự (THAHS) tại xã, phường, thị trấn còn bộc lộ hạn chế, thiếu sót như các cơ quan chức năng chưa tham mưu hiệu quả cho Chủ tịch UBND cấp huyện trong thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về THAHS. Sự phối hợp giữa các tổ chức, đoàn thể trong công tác quản lý giáo dục người chấp hành án tại cơ sở, tái hòa nhập cộng đồng chưa chặt chẽ, thiếu thống nhất. Công an cấp xã một số địa phương còn hạn chế trong việc giúp UBND cùng cấp tiếp nhận, quản lý, giám sát người chấp hành án tại địa bàn và tái hòa nhập cộng đồng.

Để thực hiện tốt công tác thi hành án tại xã, phường, thị trấn trong thời gian tới, UBND tỉnh vừa có Công văn số 390/UBND-NC về việc chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác THAHS tại xã, phường, thị trấn.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tiến hành rà soát đội ngũ cán bộ làm công tác THAHS ở Công an các địa phương để bổ sung biên chế cho các bộ phận còn thiếu, nâng cao chất lượng cán bộ; chỉ đạo cơ quan THAHS các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm quy định về tiếp nhận, lập hồ sơ thi hành án chuyển cho UBND cấp xã thi hành án tại xã, phường, thị trấn; định kỳ hoặc đột xuất tiến hành thanh tra, kiểm tra, kết hợp hướng dẫn việc chấp hành quy định của pháp luật về THAHS ở Công an cấp huyện, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Bên cạnh đó, Tòa án nhân dân tỉnh tăng cường kiểm tra, hướng dẫn Tòa án nhân dân cấp huyện sớm chuyển giao hồ sơ cho cơ quan THAHS Công an cấp huyện để lập hồ sơ và chuyển giao cho UBND cấp xã theo dõi quản lý; phối hợp với các ngành trong công tác quản lý, giáo dục, giám sát và xét duyệt rút ngắn thời gian thử thách án treo; giảm, miễn thời hạn cải tạo không giam giữ và miễn thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại đối với người chấp hành án tại xã, phường, thị trấn đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố khắc phục những thiếu sót, tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, đồng thời đề ra biện pháp tốt hơn trong thời gian tới như có kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn cấp xã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế trong quá trình thực hiện quy định của pháp luật về THAHS tại cơ sở; tăng cường chỉ đạo làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về THAHS nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xóa bỏ thái độ kỳ thị, định kiến, tạo điều kiện giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù khi trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng; biểu dương người chấp hành án có nhiều tiến bộ, lập công; đồng thời phối hợp với gia đình, cơ quan tổ chức nơi người chấp hành án làm việc, học tập, cư trú trong việc giám sát và giáo dục...

A.T 

,
.
.
.