Đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước giảm

Cập nhật lúc 10:08, Thứ Tư, 04/01/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Theo số liệu tổng hợp từ Thanh tra tỉnh, năm 2016 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh ta giảm 298 đơn, đơn tố cáo giảm 4 đơn so với năm 2015.

Cụ thể, trong năm 2016 các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp 1.339 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phản ánh, kiến nghị, tăng 159 lượt so với năm 2015. Qua công tác tiếp công dân, các cấp, ngành trong tỉnh đã nhận 1.126 đơn KNTC, phản ánh, kiến nghị của công dân, giảm 311 đơn so với năm 2015.

Trong đó, khiếu nại 422 đơn, giảm 414 đơn; tố cáo 270 đơn, tăng 37 đơn; phản ánh, kiến nghị 434 đơn, tăng 70 đơn. Các cơ quan hành chính nhà nước đã chuyển các cơ quan có thẩm quyền, trả lại đơn, hướng dẫn cho công dân, lưu đơn nặc danh, mạo danh, sao chụp chữ ký, đơn trùng 734 đơn (khiếu nại 121 đơn, tố cáo 179 đơn, phản ánh, kiến nghị 434 đơn). Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, ngành trong tỉnh là 392 đơn (giảm 302 đơn so với năm 2015). Trong đó, khiếu nại 301 đơn, giảm 298 đơn; tố cáo 91 đơn, giảm 4 đơn.

Đơn khiếu nại liên quan đến vấn đề đất đai chiếm tỷ lệ đến 78%.
Đơn khiếu nại liên quan đến vấn đề đất đai chiếm tỷ lệ đến 78%.

Qua phân loại, nội dung đơn khiếu nại tập trung vào các lĩnh vực chính như: đất đai và giải phóng mặt bằng chiếm 78%; tài sản, chính sách, chế độ chiếm 12,8%; lĩnh vực chính trị, xã hội chiếm 6,1% và khiếu nại khác chiếm 3,1%. Đơn tố cáo tập trung vào lĩnh vực hành chính chiếm 41,2%; vi phạm luật đất đai chiếm 26,7%; làm sai nguyên tắc quản lý kinh tế, tài chính 15,6%, tham ô, tham nhũng 7,2% và tố cáo khác chiếm 9,3%. Về đối tượng bị tố cáo chủ yếu tập trung vào lãnh đạo cấp xã chiếm 31,3%; cán bộ nghiệp vụ chiếm 22,8%; trưởng, phó phòng cấp huyện chiếm 19,6%; người lấn chiếm đất đai chiếm 12%; lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước chiếm 11,5%...

Kết quả, các ngành, cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh đã giải quyết được 375/392 đơn KNTC thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ s95,7%. Trong đó, khiếu nại 292/301 đơn, đạt 97,0%; tố cáo 83/91 đơn, đạt 91,2%. Kết quả giải quyết đơn cho thấy, khiếu nại đúng chiếm 9,86%; khiếu nại sai chiếm 73,94%; khiếu nại có đúng, có sai chiếm 16,20%. Tố cáo đúng chiếm 5,63%; tố cáo sai chiếm 71,83%; tố cáo có đúng, có sai chiếm 22,54%.

Bùi Thành
 

,
.
.
.