Thực hiện các giải pháp nhằm ổn định và phát triển chăn nuôi

Cập nhật lúc 08:40, Thứ Sáu, 19/05/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Trong thời gian qua, ngành chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn và công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi gặp nhiều khó khăn. Giá thịt lợn hơi xuất chuồng xuống thấp, gây thua thiệt lớn cho người chăn nuôi.

Tuy Quảng Bình không nằm trong vùng trọng điểm chăn nuôi lớn, nhưng các hộ chăn nuôi trên địa bàn đã bị ảnh hưởng bởi giá thịt lợn giảm, một số hộ nuôi gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ lợn hơi đến kỳ xuất chuồng.

Nhằm chủ động ổn định và phát triển chăn nuôi nói chung, nhất là chăn nuôi lợn, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 796/UBND-KTN về giải pháp ổn định chăn nuôi trên địa bàn. UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp-PTNT phối hợp với các huyện, thành phố, thị xã hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng tiến bộ kỹ thuật về giống, thức ăn và quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng nhằm hạ giá thành sản xuất ở mức thấp nhất trong điều kiện có thể; tuyên truyền, khuyến cáo cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi trên địa bàn rà soát, điều chỉnh giá bán phù hợp trên tinh thần chia sẻ với người chăn nuôi vượt qua những khó khăn trước mắt.

Bên cạnh việc chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tăng cường công tác kiểm tra dịch bệnh, tiêm phòng vắc xin, không để tình trạng cắt bớt các khâu quản lý dịch bệnh sẽ dẫn tới hệ lụy phát dịch trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp-PTNT cần phối hợp với Sở Công thương cùng cơ quan chức năng liên quan tăng cường công tác quản lý thị trường giảm khâu trung gian, quản lý tốt giá cả, tạo thuận lợi cho người chăn nuôi tiêu thụ sản phẩm.

Về giải pháp lâu dài, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp-PTNT chủ trì với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan rà soát kế hoạch tái cơ cấu ngành chăn nuôi, từ đó xây dựng phương án tổ chức lại sản xuất kinh doanh chăn nuôi theo chuỗi liên kết, phát huy tối đa vai trò của doanh nghiệp, hiệp hội và hợp tác xã nhằm kiểm soát tốt hơn về chất lượng, an toàn thực phẩm và điều tiết cung cầu thị trường sản phẩm chăn nuôi; rà soát, thống kê chăn nuôi trên địa bàn, tham mưu tỉnh quy hoạch tổng thể phát triển chăn nuôi phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, vừa bảo đảm ổn định thị trường, vừa bảo vệ môi trường chăn nuôi gắn với an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp-PTNT kịp thời tham mưu UBND tỉnh triển khai các giải pháp tổng thể nhằm phát triển thị trường cho sản phẩm chăn nuôi trên địa bàn; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tốt các chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp trong nông nghiệp, khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020...

A.T


 

,
.
.
.