.

Tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo toàn tỉnh giảm còn 5,77%

Thứ Năm, 14/12/2017, 16:04 [GMT+7]
(QBĐT) - Thời gian qua, phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo của các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh ta luôn được quan tâm đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. 
Phong trào “CCB giúp nhau xóa đói, giảm nghèo làm kinh tế giỏi” luôn được các cấp Hội CCB tỉnh ta quan tâm đẩy mạnh.
Phong trào “CCB giúp nhau xóa đói, giảm nghèo làm kinh tế giỏi” luôn được các cấp Hội CCB tỉnh ta quan tâm đẩy mạnh.
Hiện nay, các cơ sở hội đều thực hiện ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, đồng thời vận động xây dựng các loại quỹ và các nguồn ủng hộ, giúp đỡ của hội viên, tạo điều kiện cho hàng ngàn hội viên được vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh.
 
Bên cạnh đó, các cấp hội còn chú trọng công tác chuyển giao KHKT, giới thiệu, tạo việc làm cho hội viên và con em CCB. Nhiều hội viên đã vượt lên hoàn cảnh, mạnh dạn đầu tư lập mở trang trại tổng hợp, cơ sở sản xuất kinh doanh..., góp phần đưa phong trào giúp nhau giảm nghèo và làm giàu ngày càng hiệu quả.
 
Với những bước đi hiệu quả, đến nay, Hội CCB Quảng Bình đã giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 5,77% theo chuẩn mới; tăng hộ khá và giàu lên 61%; có 15 xã không còn hộ CCB nghèo.
 
Đây chính là tiền đề quan trọng để các cấp hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã đặt ra trong thời gian tới.
 
Đ.V