.

Giải ngân 2,3 triệu USD của các tổ chức phi Chính phủ

Thứ Hai, 04/12/2017, 16:33 [GMT+7]

(QBĐT) - Tính đến tháng 10-2017, toàn tỉnh đã giải ngân được 2,3 triệu USD của 31 dự án từ 20 tổ chức phi Chính phủ nước ngoài và nhà tài trợ khác.

Dự án hỗ trợ phát triển chăn nuôi gia súc ở huyện Minh Hóa.
Dự án hỗ trợ phát triển chăn nuôi gia súc ở huyện Minh Hóa.

Theo đó, với đặc điểm của một tỉnh nghèo, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, số lượng người khuyết tật và tỷ lệ đất đai bị ô nhiễm bom mìn cao lại chịu nhiều thiên tai... nên các chương trình, dự án phi Chính phủ nước ngoài tập trung vào các lĩnh vực như: giáo dục-đào tạo, y tế, giải quyết các vấn đề xã hội, phát triển kinh tế-xã hội, cứu trợ khẩn cấp và phòng ngừa thảm họa...

Các chương trình, dự án được tập trung thực hiện chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa của các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Lệ Thủy và Quảng Trạch.

Được biết, từ năm 2013 đến nay, toàn tỉnh đã xúc tiến vận động viện trợ được hơn 17 triệu USD để triển khai 232 dự án. Một số tổ chức phi Chính phủ nước ngoài có thời gian hoạt động lâu dài, thường xuyên và ngân sách lớn như: MAG, Plan, Đông Tây hội ngộ, ICCO, Zhishan Foundation...

Minh Văn