.

TP. Đồng Hới: Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật

Thứ Bảy, 11/11/2017, 12:31 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” 9-11, TP.Đồng Hới đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng tích cực.

Cụ thể, thành phố tập trung tuyên truyền phổ biến các Luật, Pháp lệnh và các văn bản mới liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp; lồng ghép thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm và tổ chức ký kết chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực xây dựng, thi hành thể chế, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát động, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức trực tuyến, sân khấu hóa; treo áp phích, pa nô, băng rôn trên các trục đường phố chính, khu trung tâm, đơn vị, trường học, địa điểm công cộng; tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; tổ chức diễu hành cổ động trên các trục đường chính trong thành phố...

Các hoạt động tập trung trong 2 tháng, bắt đầu từ ngày 1-10 đến ngày 30-11 và cao điểm trong tuần lễ từ ngày 6 đến 11-11.

N.L