.

Bảo đảm tất cả loài linh trưởng được bảo tồn và phát triển bền vững

Thứ Năm, 06/07/2017, 09:43 [GMT+7]

(QBĐT) - UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1146/KH-UBND về việc triển khai hành động khẩn cấp bảo tồn các loài linh trưởng ở Việt Nam.

Mục tiêu của kế hoạch là bảo đảm tất cả loài linh trưởng phân bố trên địa bàn tỉnh được bảo tồn, phát triển bền vững thông qua việc bảo vệ hiệu quả các quần thể, môi trường sống của chúng dưới sự quản lý của Nhà nước và sự tham gia, ủng hộ của xã hội; tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật, ngăn chặn hoạt động săn bắn, bẫy bắt và buôn bán trái pháp luật các loài linh trưởng; đồng thời nâng cao năng lực Trung tâm Cứu hộ thuộc Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đạt tiêu chuẩn để thực hiện việc cứu hộ, tái thả cá thể linh trưởng vào tự nhiên theo quy trình.

Kế hoạch tập trung vào các nội dung trọng tâm, đó là: bổ sung cơ chế bảo vệ động vật hoang dã nói chung và các loài linh trưởng nói riêng vào Quy chế phối hợp liên ngành giữa Kiểm lâm - Công an - Quân sự - Biên phòng về phối hợp bảo vệ rừng; kiểm soát, thu giữ các loại súng săn trong khu dân cư gần với môi trường sống của những loài linh trưởng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ; xây dựng, thực hiện chương trình tháo gỡ bẫy, ngăn chặn săn, bắn tại đơn vị chủ rừng, địa phương có phân bố các linh trưởng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, đặc biệt là khu vực thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và các Ban quản lý Rừng phòng hộ Động Châu, Long Đại, Ba Rền, Minh Hóa, Tuyên Hóa...

Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương nhân rộng công cụ báo cáo, giám sát không gian (SMART) từ Ban quản lý Rừng phòng hộ Động Châu, Minh Hóa áp dụng dụng thực hiện tại đơn vị chủ rừng; triển khai lồng ghép hoạt động bảo tồn linh trưởng trong kế hoạch quản lý nơi có sự phân bố các loài linh trưởng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ; nâng cao nhận thức, hành động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về bảo tồn linh trưởng.

Ngoài ra, một số hoạt động cũng được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, như: hoàn thiện quy định hướng dẫn về cứu hộ, quản lý sau cứu hộ các cá thể linh trưởng (chăm sóc, vận chuyển, nuôi nhốt, di dời và quản lý loài linh trưởng); xây dựng hướng dẫn về du lịch sinh thái có trách nhiệm với loài linh trưởng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; đồng thời, hợp tác với cơ quan liên quan, tổ chức quốc tế nhằm tăng hiệu quả công tác bảo tồn linh trưởng...

A.T