.

Chưa có hướng dẫn vay hỗ trợ đóng mới tàu cá để chuyển từ khai thác gần bờ ra xa bờ

Thứ Sáu, 23/06/2017, 17:41 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện Quyết định số 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06-01-2017 phê duyệt Đề án "Xác định thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ; khôi phục sản xuất và bảo đảm an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế", Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Bình đã chỉ đạo các ngân hàng và tổ chức tín dụng triển khai thực hiện.

Các NH&TCTD tích cực giải ngân hết tiền chi trả đền bù thiệt hại sự cố môi trường biển cho ngư dân xã Hải Trạch
Các NH&TCTD tích cực giải ngân hết tiền chi trả đền bù thiệt hại sự cố môi trường biển cho ngư dân xã Hải Trạch

Cụ thể, các ngân hàng và tổ chức tín dụng (NH & TCTD) đã rà soát, tổng hợp số tiền dự kiến cho vay, khoanh nợ, số tiền lãi cần được cấp bù theo Quyết định số 12/QĐ-TTg. Theo đó: Dự kiến cho vay khôi phục sản xuất, chuyển đổi ngành nghề 18,8 ngàn khách hàng, số tiền 1.033,6 tỷ đồng, số tiền lãi cấp bù 80,5 tỷ đồng; cho vay đóng mới tàu cá để chuyển từ khai thác gần bờ ra xa bờ 70 khách hàng, số tiền 383 tỷ đồng, số tiền lãi cấp bù 203,4 tỷ đồng; khoanh nợ 13 khách hàng, dư nợ đề nghị khoanh nợ 8,6 tỷ đồng, số tiền lãi cấp bù 629 triệu đồng.

Ngoài ra, các NH & TCTD trên địa bàn đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 1.131 khách hàng, dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ là 47,7 tỷ đồng; miễn, giảm lãi tiền vay cho 240 khách hàng, số tiền lãi được miễn, giảm 1,5 tỷ đồng; cho vay mới 1.220 khách hàng, doanh số cho vay 372,7 tỷ đồng.

Hiện nay, các NH & TCTD trên địa bàn đang tích cực triển khai thực hiện và chuẩn bị đầy đủ lượng tiền mặt để đáp ứng nhu cầu chi trả tiền đền bù thiệt hại sự cố môi trường biển. Riêng cho vay hỗ trợ đóng mới tàu cá để chuyển từ khai thác gần bờ ra xa bờ, đến nay, vẫn chưa có hướng dẫn.

Hiền Phương