.

Mô hình "Xã không có tệ nạn ma túy" ở Vĩnh Ninh: Những kết quả bước đầu

Thứ Ba, 27/06/2017, 10:50 [GMT+7]

(QBĐT) - Tháng 6-2016, xã Vĩnh Ninh (Quảng Ninh) xây dựng mô hình điểm trong toàn tỉnh về “Xã không có tệ nạn ma túy”. Sau hơn một năm triển khai, mô hình “Xã không có tệ nạn ma túy” đã phát huy hiệu quả, huy động được khối đại đoàn kết toàn dân cùng chung tay thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ).

Ông Hà Văn Chút, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ninh cho biết: “Xã Vĩnh Ninh tiếp giáp với 10 đơn vị hành chính, gồm các xã Võ Ninh, Hàm Ninh, Lương Ninh, Trường Xuân, Trường Sơn, thị trấn Quán Hàu của huyện Quảng Ninh và các xã Nghĩa Ninh, Đức Ninh, Thuận Đức, phường Đồng Sơn của thành phố Đồng Hới.

Vì thế, trước đây Vĩnh Ninh trở thành một trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Trong thời kỳ hội nhập, phát huy tiềm năng, lợi thế của mình, Vĩnh Ninh đã cán đích Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2015. Bên cạnh đó, khu công nghiệp tây bắc Quán Hàu đầu tư trên địa bàn xã tạo điều kiện để địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, quá trình phát triển của địa phương cũng nảy sinh nhiều thách thức như: biến động về dân số, lao động... kèm theo tình trạng trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, đối tượng liên quan đến ma túy và các tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng, gây khó khăn cho công tác xây dựng, củng cố phong trào toàn dân BVANTQ”.

Xuất phát từ thực tiễn tình hình đó, Đảng ủy xã Vĩnh Ninh đã ban hành nghị quyết chuyên đề số 17/NQ-ĐU, ngày 30-5-2016 về việc lãnh đạo xây dựng mô hình xã Vĩnh Ninh không có tệ nạn ma túy và phát động phong trào toàn dân BVANTQ. Qua hơn một năm triển khai, tình hình trật tự, trị an tại xã Vĩnh Ninh đạt được những kết quả khả quan, trong đó các nội dung của mô hình “Xã không có tệ nạn ma túy” đã được triển khai sâu rộng về tận các hộ gia đình ở 9 thôn và các khu dân cư (KDC).

Các thôn và trường học trên địa bàn xã Vĩnh Ninh ký cam kết thực hiện mô hình
Các thôn và trường học trên địa bàn xã Vĩnh Ninh ký cam kết thực hiện mô hình "Xã không có tệ nạn ma túy".

Mô hình “Xã không có tệ nạn ma túy” gắn với vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo, củng cố lực lượng nòng cốt; thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 09/CT-TW, ngày 1-12-2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân BVANTQ trong tình hình mới”; triển khai thực hiện tốt nội dung tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” theo Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an. Từ đó, phấn đấu đưa Vĩnh Ninh hoàn thành 4 nội dung xét chọn xã đạt tiêu chí “An ninh trật tự xã hội nông thôn được giữ vững”, gắn với tiêu chí 19 trong xây dựng nông thôn mới.

Qua triển khai, lực lượng Công an xã Vĩnh Ninh phối hợp chặt chẽ với Công an huyện Quảng Ninh thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm, biện pháp phát động phong trào, duy trì tốt hoạt động các câu lạc bộ an ninh trật tự (ANTT) ở các thôn, KDC. Hiện tại, trên địa bàn xã Vĩnh Ninh hình thành nhiều điểm sáng của phong trào BVANTQ như: KDC phòng chống ma tuý thôn Chợ Gộ; điểm sáng chấp hành pháp luật tại cộng đồng dân cư thôn Lệ Kỳ III, Vĩnh Tuy II; KDC phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội thôn Lệ Kỳ I; KDC bảo đảm ATGT thôn Vĩnh Tuy I, Vĩnh Tuy II, Vĩnh Tuy III, Lệ Kỳ II, Chợ Gộ; Câu lạc bộ phụ nữ không có con em vi phạm pháp luật thôn Chợ Gộ; KDC không có ma túy, tệ nạn xã hội tại Vĩnh Tuy III; KDC không có ma túy, tệ nạn xã hội thôn Lệ Kỳ I...

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần duy trì mô hình “Xã không có tệ nạn ma túy” là tiếp tục củng cố, xây dựng lực lượng Công an xã đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng theo Pháp lệnh Công an xã. Tập trung chấn chỉnh, ngăn chặn những biểu hiện thiếu ý thức tổ chức kỷ luật, thiếu trách nhiệm trong công việc được giao.

Duy trì tốt công tác bảo đảm ANTT tại thôn, xóm, KDC. Đặc biệt, lực lượng Công an xã phối hợp với cơ quan Quân sự, khối Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phong trào toàn dân BVANTQ tới tận người dân.

Thực hiện mô hình “Xã không có tệ nạn ma túy”,  xã Vĩnh Ninh thành lập Ban chỉ đạo và tổ công tác phụ trách các thôn. Công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung văn bản pháp luật về ANTT được chú trọng, nhất là tập trung giáo dục, nâng cao ý thức quần chúng nhân dân trong việc “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”.

Đồng thời, vận động cán bộ và nhân dân trong toàn xã tích cực, tự giác tham gia công tác bảo vệ ANTT tại địa bàn; chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; các quy định, nội quy, hương ước của địa phương; không bị đối tượng xấu lợi dụng kích động, lôi kéo tham gia các hoạt động sai trái, chống đối chính quyền, gây mất ANTT tại địa bàn.

Trong quá trình triển khai mô hình “Xã không có tệ nạn ma túy”, các tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp trên địa bàn thông qua việc sinh hoạt định kỳ để tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân BVANTQ. Tổ chức cho đoàn viên, hội viên ký cam kết gương mẫu chấp hành pháp luật, vận động các thành viên trong gia đình không vi phạm pháp luật; lựa chọn, phát hiện đoàn viên, hội viên thực sự gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm, tích cực hoạt động phong trào Đoàn, Hội để động viên, bồi dưỡng trở thành hạt nhân của phong trào.

Bên cạnh đó, mỗi thôn, xóm, trường học, cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã; mỗi gia đình chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, hương ước, quy ước của thôn xóm. 100% hộ dân ký cam kết không vận chuyển, tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép các chất ma túy, 100% người dân không mắc tệ nạn ma túy. Mỗi gia đình, mỗi người dân thực hiện tốt “Ba không” (Không giữ, không thử, không mua bán ma túy), thực hiện nghiêm “Bốn giữ” (Giữ người, giữ của, giữ xóm làng, giữ tình thương).

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ninh Hà Văn Chút nhận xét về hiệu quả của mô hình điểm “Xã không có tệ nạn ma túy”: “Đến nay, 100% hộ gia đình, trường học, cơ quan, doanh nghiệp trong xã tiến hành ký cam kết nghiêm chỉnh chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, tích cực tham gia thực hiện nội dung, tiêu chí mô hình “Xã không có tệ nạn ma túy”.

Hạt nhân của mô hình bắt đầu từ từng hộ gia đình, quan tâm giáo dục các thành viên trong gia đình không để xảy ra trường hợp vi phạm pháp luật, tham gia tệ nạn xã hội, ma túy gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT, an toàn xã hội; toàn dân phát huy tinh thần cảnh giác trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn về ma túy. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân biết về tác hại của ma túy và các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về ma túy được địa phương quan tâm”.

Thanh Long