.

BHXH huyện Bố Trạch: Rà soát, trả sổ BHXH cho 25 cơ quan, đơn vị

Thứ Bảy, 29/04/2017, 23:11 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) số 58/2014/QH13 ngày 20-11-2014 về quy định bàn giao sổ BHXH cho người lao động lưu giữ, bảo quản, ngày 15-2-2017, UBND tỉnh đã có Công văn số 218/UBND-VX về việc rà soát và bàn giao số BHXH cho người lao động.

BHXH huyện Bố Trạch bàn giao sổ BHXH cho người lao động tại Trường tiểu học Hạ Trạch.
BHXH huyện Bố Trạch bàn giao sổ BHXH cho người lao động tại Trường tiểu học Hạ Trạch.

Ngay sau đó, BHXH huyện Bố Trạch đã chuyển toàn bộ các văn bản hướng dẫn và triển khai thực hiện rà soát sổ BHXH của UBND tỉnh, BHXH tỉnh, UBND huyện và BHXH huyện cùng toàn bộ dữ liệu mẫu 1, mẫu 3 về cho đơn vị sử dụng lao động.

Đối với các đơn vị có số lượng lao động lớn, BHXH huyện cử cán bộ trực tiếp đến hướng dẫn thực hiện rà soát.

Toàn huyện có 7.054 sổ BHXH cần tiến hành rà soát, đến nay, đã có 6.019 sổ đã được nộp lên BHXH và đang thẩm định.

BHXH huyện Bố Trạch cũng đã tổ chức bàn giao 543 sổ BHXH cho người lao động tại 25 cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện trực tiếp quản lý.

Ngọc Minh