.

BHXH huyện Minh Hóa: Nỗ lực vì an sinh xã hội

Thứ Bảy, 29/04/2017, 23:19 [GMT+7]

(QBĐT) - Vượt qua những khó khăn vốn có của một địa bàn miền núi rẻo cao, BHXH huyện Minh Hóa đã và đang nỗ lực để thực hiện tốt hơn các chính sách về BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân địa phương.

Là một huyện miền núi, điều kiện còn rất nhiều thiếu thốn, trình độ nhận thức của nhân dân còn chưa cao, chủ yếu dựa vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, công tác tuyên truyền về chế độ BHXH, BHYT của các cấp, các ngành chưa được tiến hành rộng rãi nên việc triển khai các chế độ, chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Minh Hóa không tránh khỏi những khó khăn.

Theo ông Đinh Hữu Nam, Giám đốc BHXH huyện Minh Hóa, một trong những khó khăn lớn nhất là việc nợ BHXH của các doanh nghiệp thường xuyên trong tình trạng kéo dài. Các đơn vị doanh nghiệp ngoài quốc doanh hoạt động manh mún, chủ yếu để thực hiện các công trình, dự án của Nhà nước. Khi đầu tư dự án của Nhà nước giảm thì những đơn vị đó sẽ khó khăn trong sản xuất kinh doanh dẫn đến hoạt động cầm chừng, không hiệu quả và kéo theo là nợ BHXH kéo dài, khó thu hồi, thậm chí có đơn vị phải giải thể hoặc không có mặt trên địa bàn.

“Đó là chưa kể đến việc các chủ sử dụng lao động phần lớn không hiểu về chính sách BHXH, BHYT, cho nên không quan tâm đến việc chuyển nộp theo quy định, không kiểm tra công tác báo điều chỉnh khi có biến động dẫn đến chuyển nộp chậm, phát sinh truy đóng, giảm nộp... chiếm nhiều thời gian cho BHXH huyện trong xử lý hồ sơ”, ông Nam cho biết thêm.

BHXH huyện Minh Hóa khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2016.
BHXH huyện Minh Hóa khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2016.

Phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, BHXH huyện Minh Hóa vẫn không ngừng nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Toàn huyện hiện có 362 đơn vị tham gia BHXH, BHYT, với hơn 50.000 người tham gia. Trong năm 2016, BHXH Minh Hóa đã thu hơn 80 tỷ đồng, đạt 103,5% so với kế hoạch được giao.

Điều đáng ghi nhận là sự nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT. Trong năm qua, tổng số thu BHXH tự nguyện là 765 triệu đồng, so với kế hoạch giao đạt 128,1%. Để đạt được kết quả đó, cán bộ BHXH huyện đã phải nỗ lực hết mình trong công tác khai thác, phát triển đối tượng. Trong năm 2016, tổng số đơn vị trên địa bàn phải khai thác là 42 đơn vị. BHXH huyện đã có văn bản gửi đôn đốc cho các đơn vị này tham gia, kết hợp với công tác tuyên truyền, vận động. Ngay tại thị trấn Quy Đạt, BHXH huyện cử cán bộ trực tiếp đến khai thác và kết quả đã tăng thêm được 6 đơn vị.

Thực hiện các chương trình phối hợp với Hội Nông dân các cấp, BHXH huyện Minh Hóa cũng đã tiến hành phát triển hệ thống đại lý thu cấp xã, hoàn chỉnh hợp đồng, triển khai tập huấn và bước đầu đạt kết quả tốt. Đồng thời, cơ quan cũng đã phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền cho nhân dân về BHXH tự nguyện. Thông qua tuyên truyền, vận động, nhận thức của nhân dân trên địa bàn ngày càng được nâng lên, đội ngũ đại lý cấp xã hoạt động hiệu quả hơn, góp phần vào việc hoàn thành chỉ tiêu về BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện.

Năm 2016, công tác chi BHXH của huyện Minh Hóa đạt 77 tỷ đồng. Ông Nam khẳng định: “Việc quản lý chi trả hàng tháng được Bưu điện huyện tổ chức chặt chẽ, kịp thời, đúng thời gian quy định, việc ký thay nhận hộ đều có ủy quyền đúng quy định. Năm vừa qua, chúng tôi đã tổ chức 5 đợt kiểm tra việc chi trả tại các xã Yên Hóa, Minh Hóa, Tân Hóa và thị trấn Quy Đạt. Qua kiểm tra, BHXH huyện hướng dẫn và chấn chỉnh lại những tồn tại của nhân viên bưu điện cũng như của đối tượng nhằm thực hiện bảo đảm quy định trong quản lý đối tưởng hưởng chế độ trên địa bàn”.

Trong năm 2016, tổng chi khám chữa bệnh bằng BHYT của huyện Minh Hóa là 18,5 tỷ đồng. (Trong ảnh: Một ca phẫu thuật tại Bệnh viện đa khoa Minh Hóa)
Trong năm 2016, tổng chi khám chữa bệnh bằng BHYT của huyện Minh Hóa là 18,5 tỷ đồng. (Trong ảnh: Một ca phẫu thuật tại Bệnh viện đa khoa Minh Hóa)

Để làm tốt công tác chi trả BHYT, năm 2016, BHXH Minh Hóa đã phối hợp tốt với Bệnh viện đa khoa Minh Hóa kiểm soát các thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh, tổ chức triển khai tốt việc giám định điện tử theo quy định. Tổng chi khám chữa bệnh bằng BHYT là 18,5 tỷ đồng, tăng 4,05% so với năm trước. Trong đó, chi cho việc khám chữa bệnh nội trú gần 12 tỷ đồng.  

Với quyết tâm thực hiện tốt những nhiệm vụ đã đặt ra, góp phần bảo đảm các chính sách an sinh xã hội cho nhân dân và người lao động trên địa bàn, năm 2017, BHXH huyện Minh Hóa tiếp tục nỗ lực và bước đầu đạt được một số kết quả nổi bật. Ngay trong quý I, số lượng người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và BHXH tự nguyện, công tác chi trả BHXH, BHYT, giải quyết chế độ BHXH, giám định BHYT đều tăng cao so với cùng kỳ năm trước. “Thời gian vừa qua, BHXH huyện Minh Hóa cùng đã tiến hành tham mưu cho lãnh đạo huyện trong cấp thẻ BHYT đầu năm cho các đối tượng ngân sách nhà nước đóng. Chúng tôi cũng triển khai phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện về công tác khởi kiện các đơn vị nợ BHXH; phối hợp với Phòng Lao động TB và XH huyện về thực hiện các quy định hiện hành về cấp thẻ cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, ông Giám đốc BHXH huyện Minh Hóa cho biết thêm.

Cùng với ngành BHXH toàn tỉnh, hiện BHXH huyện Minh Hóa đang tiến hành công tác rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động. BHXH huyện đã tập trung bố trí cán bộ, chuyển tải các văn bản quy định về cho các đơn vị tham gia trên địa bàn, giao cụ thể cho từng cán bộ, viên chức để hoàn thành kịp tiến độ chung.

Trong thời gian tới, BHXH huyện Minh Hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách, chế độ BHXH, BHYT, góp phần làm chuyển biến nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động và người dân về trách nhiệm và nghĩa vụ tham gia BHXH, BHYT.

Diệu Hương