.

Một thoáng sông Gianh

Chủ Nhật, 06/08/2017, 10:24 [GMT+7]
                          Ảnh: Lê Thanh Thu
Ảnh: Lê Thanh Thu