.

Gió lào

Thứ Sáu, 04/08/2017, 16:16 [GMT+7]

(QBĐT) - Mùa đầy sông trắng nắng hanh
Hạ đưa, mây cũng xếp thành lớp lang
Xuân tình em chửa ra ràng
Cau xanh lựa lá trầu vàng, kịp không?
Mẹ ngồi trải sịa, phơi nong
Con chuồn chuồn ớt đít cong lên trời
Chiều chưa kịp tắt, chiều ơi
Cuốc kêu ba chập, ba hồi vượn tru

Cát bay xoay tít đèn cù
Gió lào thổi rát mặt từ tháng năm.

Nguyễn Hoài Nhơn