.

Hương hạ

Chủ Nhật, 06/08/2017, 10:23 [GMT+7]

(QBĐT) - Bâng khuâng tiếng cuốc gọi hè
Nắng bung lửa lựu mưa xoè ô hoa
Sóng đôi ve hát tình ca
Thương vào sắc phượng kết hoa học trò

Chênh chao bay mỏi cánh cò
Lúa nên chồng vợ ấm no ngậm đòng
Vói mây vi vút tầng không
Thở than chi lắm hỡi ông sáo diều

Hàng cau cõng ánh nắng chiều
Lá rơi lún giọt ao bèo rưng rưng
Ríu ran về tổ chim mừng
Lênh chênh tuổi gập vào lưng tre già

Mắc sừng lên ánh chiều tà
Trâu về sau buổi đồng xa đồng gần
Lúa vàng ửng chín mặt sân
Lùa vào miệng cối nàng xuân đang thì

Phan Thành Minh