.

Cho một người vừa đến

Chủ Nhật, 09/04/2017, 14:45 [GMT+7]

(QBĐT) - Những câu thơ dùng dằng như cuộc đời anh
Nửa đời, em đến muộn
Thời gian nổi trôi muôn nẻo phong tình
Qua mùa đắng chát chưa em?

Cớ sao vẫn trầm buồn đến vậy
Ngày cũ rồi mà nếp nghĩ còn xanh.
Những câu thơ hanh gầy như cuộc đời anh
Có đủ mặn nồng để cưu mang tuổi thanh xuân em ngọc biếc?!

Những câu thơ thầm tiếc
Sao em không đến từ hôm qua?
Cứu rỗi anh chuỗi ngày cô độc
Hư hao trước bao dối gian tình...

Những câu thơ phong trần như cuộc đời anh
Tá túc đời em đằm thắm
Không ví gừng cay, chẳng bì muối mặn
Chỉ nêm vị ân cần... chăm chút một lần yêu.

Ngô Thế Lâm