.

Ngày mới

Thứ Hai, 30/01/2017, 08:19 [GMT+7]

(QBĐT) - Rạng rỡ bông hồng
Nở trên môi em
Thơm hương ngày mới
- Ngày em đem mùa xuân về cho anh

Ban mai
Tiếng chim xâu chuỗi ngọc đầy cành
Gió xanh màu nhớ
Nắng – cung đàn vỡ
Ngày mới trong veo như gương soi

Ta đi trong đại lễ đất trời
Ngàn hoa múa hát
Nước non vừa thay hồn thay xác
Ngày mới lên men

Hạnh phúc nào bằng anh cầm tay em
Đi trong ngày mới
- Ngày đất trời khai sinh mùa xuân.

Nguyễn Quỳnh Thi