.

Mưa xuân trên đảo Trường Sa

Thứ Tư, 01/02/2017, 17:22 [GMT+7]

(QBĐT) - Mưa từ dưới biển mưa lên
Hay mưa từ ở đất liền mưa ra
Mưa xuân trên đảo Trường Sa
Tốt tươi cả lá bàng già mùa đông...
Những người lính đảo ngóng trông
Đọt mưa nhú những nụ mầm lộc xuân.
Đám mây như cũng tần ngần
Cấy bao hi  vọng trong ngần thiết tha
Xòe tay đếm hạt mưa sa
Gói bao tâm sự vỡ òa niềm vui
Nắng như thon thót giật lùi
Giấu bao con sóng ngủ vùi vào đêm...
Đảo xa bỗng gặp đất liền
Mưa xuân – mưa của nỗi niềm Trường Sa...

Nguyễn Ngọc Phú