.

Xuân sang

Thứ Tư, 01/02/2017, 18:24 [GMT+7]

 

(QBĐT) - Kiến Giang đêm vắng
Một mình nhớ ai
Tiếng cười giã gạo
Tóc vương hoa nhài

Xuân sang - bến đợi
Thương hoài dòng trôi.

Trần Dzụ