.

Chiếc ba lô người lính

Thứ Năm, 29/12/2016, 12:54 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiếc ba lô người lính
Hồi hộp ở trên lưng
Đi qua bao cánh rừng
Nào là tăng, là võng

Võng chung chiêng câu hát
Tăng lợp mái trời xanh
Chiếc hăng – gô nấu bếp
Bỗng hóa nồi Thạch Sanh

Chiếc ba lô người lính
Đi suốt cuộc chiến tranh
Ngã lưng thành gối ngủ
Mơ giấc mơ mùa màng

Chiếc ba lô người lính
Hành trang thật đơn sơ
Đựng cả trời lửa đạn
Vẫn vẹn nguyên đến giờ...

Nguyễn Ngọc Phú