.

Tuyên Hóa còn 2 xã "trắng" về khu dân cư văn hóa

Thứ Tư, 10/12/2014, 08:29 [GMT+7]

(QBĐT) - Phong trào xây dựng khu dân cư văn hoá, đơn vị văn hoá trên địa bàn huyện Tuyên Hóa thời gian qua tuy có chuyển biến nhưng chưa mạnh, chưa đồng đều. Thống kê đến thời điểm hiện tại, Tuyên Hóa vẫn còn 2 xã “trắng” về khu dân cư văn hóa, đó là các xã Ngư Hoá và Nam Hoá.

Ngoài ra, công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá trên địa bàn chưa được quan tâm thường xuyên. Cá biệt có một số cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke không được cấp phép vẫn hoạt động. Công tác xã hội hoá lĩnh vực văn hoá thông tin, thể dục thể thao chưa mạnh; hoạt động tuyên truyền trực quan ở một số xã chưa được triển khai thực hiện tốt.

Đặc biệt, hệ thống các thiết chế văn hóa thông tin ở một số thôn, bản, tiểu khu và xã, thị trấn đã xuống cấp, nhất là hệ thống loa truyền thanh cơ sở đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động tuyên truyền của các địa phương.

P.V