.

Trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước

Thứ Sáu, 03/11/2017, 14:44 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 3-11, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp.
 
Tham dự có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các huyện, thị xã, thành phố và bộ phận giúp việc chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài và đồng chí Nguyễn Công Huấn đồng chỉ trì hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Công Huấn, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến đề cập đến những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác dân vận đối với từng lĩnh vực cụ thể.

Liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất đai, lãnh đạo Sở Tài Nguyên-Môi trường cho rằng, cần phải có sự phối hợp chặt chẽ, kiểm tra, kiểm soát lẫn nhau trong từng khâu công việc; phải bảo đảm tính quyết liệt, đồng bộ và kịp thời với sự phân công nhiệm vụ cụ thể từng người, từng việc.

Ở vùng đồng bào có đạo, theo lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh thì công tác dân vận cần phải được thực hiện trên tinh thần kiên trì, tăng cường tiếp xúc với người có chức sắc nhằm tranh thủ sự đồng tình để giải quyết các vấn đề về tôn giáo; động viên đồng bào các tôn giáo nêu cao tinh thần yêu nước; nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tôn giáo ở cơ sở…

Nhằm nâng cao chất lượng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, lãnh đạo Sở Tư pháp kiến nghị các cơ quan có liên quan xác định rõ đối tượng bị tác động, mức độ tác động để tổ chức lấy ý kiến, đồng thời xác định nhóm vấn đề cần lấy ý kiến, có thể đưa ra nhiều phương án để lựa chọn đối với mỗi vấn đề.

Để vận động các tầng lớp nhân dân đồng thuận thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố cho rằng cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và thực hiện các chương trình trọng điểm của địa phương...

Các đại biểu dự hội nghị cũng đã nêu bật những kết quả đạt được trong thực hiện công tác dân vận thời gian qua. Trên cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan Nhà nước đã chủ động ban hành nhiều chủ trương, chính sách phù hợp với thực tế địa phương, đơn vị, mang lại hiệu quả thiết thực, được nhân dân đồng tình, ủng hộ cao. Nhờ vậy, dân chủ xã hội được mở rộng, quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy.
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác dân vận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện thời gian tới, đó là: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể hoá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành các văn bản quy phạm pháp luật để ban hành các chủ trương, chính sách, chương trình, đề án kinh tế-xã hội, an ninh trật tự một cách đồng bộ, cụ thể, thiết thực, sát với thực tiễn, hợp với lòng dân, thực sự phục vụ nhân dân; các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận; tập trung nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện tốt việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng mối quan hệ hài hoà, thân thiện, lịch sự, văn hoá ứng xử, giao tiếp đối với mọi người dân; tiếp tục chủ động đề xuất, cụ thể hoá, để các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác phối hợp với Ban Dân vận, Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội trong triển khai thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế-xã hội, an ninh trật tự đến tận thôn, bản, tổ dân phố...
 
Nguyễn Hoàng