.

Hưởng ứng ngày Pháp luật và tổng kết 5 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Thứ Năm, 02/11/2017, 14:14 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 2-11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị hưởng ứng ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2017 và tổng kết 5 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai thi hành Luật PBGDPL.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai thi hành Luật PBGDPL.

Tại hội nghị, phát biểu hưởng ứng ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2017, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng nhấn mạnh: Năm 2012, Quốc hội đã quyết định chọn ngày 9-11 hàng năm là ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội; xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ ứng xử phù hợp với quy định của Hiến pháp, pháp luật…

Để triển khai ngày Pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao, đồng chí yêu cầu các ngành, địa phương phải lựa chọn nội dung và hình thức phù hợp để tổ chức các hoạt động thu hút sự quan tâm của cộng đồng xã hội trong xây dựng và thi hành pháp luật; chú trọng đánh giá, xây dựng các nội dung của công tác PBGDPL gắn với hoạt động chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương…

Các đại biểu dự hội nghị cũng đã nghe đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp trình bày báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Luật PBGDPL. Theo đó, trong 5 năm qua, Hội đồng phối hợp PBGDPL đã tổ chức 131.440 hội nghị, lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho khoảng 8,6 triệu lượt người tham gia… Bên cạnh đó, thông qua gần 3.500 cuộc thi và hàng ngàn bản tin, chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng để chuyển tải các nội dung như: các luật mới được Quốc hội thông qua; văn bản liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân... Nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương và từng cơ quan, đơn vị; chú trọng đến từng nhóm đối tượng trong xã hội.

Bên cạnh các kết quả đạt được, công tác PBGDPL còn gặp một số tồn tại, hạn chế, đó là: việc ban hành các văn bản triển khai và công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số đơn vị, địa phương chưa kịp thời; nhận thức của một bộ phận công chức, viên chức, người lao động và nhân dân còn hạn chế, ý thức pháp luật chưa cao; đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL còn kiêm nhiệm…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong 5 năm triển khai thi hành Luật PBGDPL trên địa bàn tỉnh, đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung, thực hiện một số nhiệm vụ sau: tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật PBGDPL; đổi mới hình thức, kết hợp chặt chẽ giữa PBGDPL với công tác xây dựng và thi hành pháp luật; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác PBGDPL; rà soát, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL; chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực, kỹ năng đội ngũ làm công tác PBGDPL; lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp sát thực với từng nhóm đối tượng...

Nhân dịp này, 7 tập thể và 2 cá nhân đã được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai thi hành Luật PBGDPL; 7 tập thể, 10 cá nhân được Giám đốc Sở Tư pháp tặng giấy khen.

Ngọc Hải