.

Khối Thi đua các ngành Tổng hợp: Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm

Thứ Tư, 20/07/2016, 09:05 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 19-7, Khối Thi đua các ngành Tổng hợp tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai một số nội dung liên quan đến hoạt động xây nhà tình nghĩa, tổ chức hoạt động thể thao của khối.

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước năm 2016 do Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh phát động, ngay từ đầu năm, Khối Thi đua các ngành Tổng hợp đã tổ chức ký giao ước thực hiện các nội dung thi đua với những chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Các cơ quan, đơn vị trong khối đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động thi đua sôi nổi rộng khắp, thu hút 100% tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng.

Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các đơn vị luôn tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp trên, tích cực tham mưu, chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 của tỉnh. Công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, các chế độ chính sách đối với người lao động luôn được các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh được tăng cường. Các cơ quan, đơn vị trong khối tiếp tục duy trì phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, góp quỹ nhân đạo, từ thiện... Công tác thi đua khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định góp phần động viên cán bộ, công chức, người lao động.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị trong Khối Thi đua các ngành Tổng hợp cũng đã tham gia thảo luận nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua khen thưởng 6 tháng cuối năm 2016. Theo đó, các đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể để triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua; tiến hành bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cuối năm cho các tập thể, cá nhân bảo đảm khách quan, chính xác.

Diệu Hương