.

Tóm tắt tiểu sử đồng chí Thiếu tướng Cao Lương Bằng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Thứ Sáu, 12/02/2016, 11:39 [GMT+7]

(QBĐT) - Tóm tắt tiểu sử đồng chí Thiếu tướng Cao Lương Bằng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

>> Thiếu tướng Cao Lương Bằng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân từ trần

Đồng chí Thiếu tướng Cao Lương Bằng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (12-1969)
Sinh ngày 10 tháng 9 năm 1945; quê quán: xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
           Nơi ở hiện nay: Tổ 3, Tổ dân phố 7, phường Nam Lý, TP  Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
           Ngày nhập ngũ: 15-4-1965            
           Ngày vào Đảng: 3-11-1967; Chính thức: 3-11-1968

Quá trình công tác qua các thời kỳ :

04/1965 đến 09/1967 Chiến sỹ, Đại đội 1, Tiểu đoàn 47, Trung đoàn 270, Quân khu

10/1967 - 12/1967    Tiểu đội trưởng, Đại đội 1, Tiểu đoàn 47, Trung đoàn 270, Quân khu 4
01/1968  -  Trung đội phó, Đại đội 1, Tiểu đoàn 47, Trung đoàn 270, Quân khu 4
02/1968 - 05/1968    Thiếu uý, Trung đội trưởng, Đại đội 1, Tiểu đoàn 47, Trung đoàn 270, Quân khu 4
06/1968 - 07/1969    Thiếu uý, Phó Đại đội trưởng, Đại đội 1, Tiểu đoàn 47, Trung đoàn 270, Quân khu 4
08/1969 - 09/1969    Thiếu uý, Đại đội trưởng, Đại đội 1, Tiểu đoàn 47, Trung đoàn 270, Quân khu 4
10/1969 -  07/1970    Trung uý, Phó Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 270, Quân khu 4 (đi B)
08/1970 - 12/1970    Thượng uý, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 270, Quân khu 4 (đi B)
01/1971 - 06/1971    Thượng uý, Học viên bổ túc cấp Tiểu đoàn, Học viện Quân sự
07/1971 - 09/1972    Thượng uý, Học viên đào tạo cấp Trung đoàn, Học viện Quân sự
10/1972 - 11/1972    Đại uý, Phái viên kiểm tra tác chiến khu vực Trung đoàn 52, Quân khu 4
12/1972 - 05/1973    Đại uý, Phó Trung đoàn trưởng, Trung đoàn 271, Quân khu 4
06/1973 - 08/1976    Thiếu tá, Trung đoàn trưởng, Trung đoàn 271, Quân khu 4
09/1976 - 07/1977    Trung tá, Học viên học văn hóa, Trường Văn hóa quân đội
08/1977 - 08/1980    Thượng tá, Học viên đào tạo cán bộ cao cấp, Học viện quân sự cấp cao
09/1980 - 08/1983    Thượng tá, Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng, Sư đoàn 326, Quân khu 2
09/1983 - 11/1984    Thượng tá, Phó Sư đoàn trưởng, Sư đoàn 342, Quân khu 4
12/1984 - 06/1987    Đại tá, Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng, Sư đoàn 342, Quân khu 4
07/1987 - 07/1989    Đại tá, Sư đoàn trưởng, Sư đoàn 342, Quân khu 4
08/1989 - 03/1999    Thiếu tướng, đại biểu Quốc hội khoá X, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, Quân khu 4  
04/1999 - 02/2016    Nghỉ chữa bệnh.

Ban Tổ chức lễ tang đồng chí Thiếu tướng Cao Lương Bằng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên đại biểu Quốc hội khóa X, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình

1- Đồng chí Thiếu tướng Trần Tiến Dũng- Phó Chính uỷ Quân khu- Trưởng ban

2- Đồng chí Trần Công Thuật- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Bình- Phó trưởng ban

3- Đồng chí Nguyễn Xuân Quang- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình- Uỷ viên

4- Đồng chí Đại tá Châu Tiến Dũng - Phó TMT Quân khu- Uỷ viên

5- Đồng chí Đại lá Nguyễn Đức Hoá- Phó CNCT Quân khu- Uỷ viên

6- Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Vân- Phó CNHC Quân khu- Uỷ viên

7- Đồng chí Đại tá Lê Hồng Sơn- Chính uỷ Cục Kỹ thuật- Uỷ viên

8- Đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Man- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình- Uỷ viên

9- Đồng chí Nguyễn Ngọc Phương- Tỉnh uỷ viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình- Uỷ viên

10- Đồng chí Nguyễn Xuân Tuyến- Tỉnh uỷ viên, Chánh văn phòng Tỉnh uỷ Quảng Bình- Ủy viên

11- Đồng chí Trương An Ninh- Tỉnh uỷ viên, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình- Uỷ viên

12- Đồng chí Đại tá Hoàng Xuân Vĩnh- Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình- Uỷ viên

13- Đồng chí Hoàng Ngọc Đan- Uỷ viên Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch HĐND TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình- Uỷ viên

14- Đồng chí Đại tá Lê Xuân Sơn- Chánh Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu- Ủy viên

15- Đồng chí Đại tá Võ Văn Thái- Trưởng phòng Cán bộ, Cục Chính trị- Ủy viên

16- Đồng chí Đại tá Chu Văn Đức- Phó trưởng phòng Quân huấn, Bộ Tham mưu- Uỷ viên

17- Đồng chí Trung tá Lê Văn Trung- Phó trưởng phòng Chính sách, Cục Chính trị- Uỷ viên

18- Ông Cao Ngọc Lệ- Đại diện gia đình- Uỷ viên